Ergani

Asayiş Ve Güvenlik

Asayiş Ve Güvenlik

İlçe merkezinin genel asayiş yönünden sakin ve huzurlu olduğu, asayişe müessir olayların büyük bir kısmının aile kavgaları, darp, hırsızlık, trafik kazaları ve az sayıda yaralama olayları şeklinde meydana geldiği görülmektedir...
Sanayi Durumu

Sanayi Durumu

İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI   Birinci derecede kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında olan ilçemizin ekonomik durumu tarım, hayvancılık ve hizmet sektörüne dayanmaktadır. Bu yüzden ücretli emeğe dayalı sanayi kuruluşları yeterince gelişmemiştir.
Ergani Halk Eğitim Merkezi

Ergani Halk Eğitim Merkezi

Kendi binasında hizmet vermekte olan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, her yıl İlçe Merkezi ve Köylerde çeşitli branşlarda kurslar açılmaktadır.  
Ergani Meslek Yüksekokulu

Ergani Meslek Yüksekokulu

Dicle Üniversitesi Ergani Meslek Yüksekokulu, Kaymakamlık makamınca hizmet binası olarak tahsis edilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakfı’na ait öğrenci yurdunda 01 Ekim 1997’de 50 öğrenci ile eğitim – öğretime açıldı. Çok kısa bir zamanda kuruluşunu tamamlayan..
Nufus Durumu

Nufus Durumu

Ergani nüfusu 2013 yılına göre 121.072’ dir.   Bu nüfus, 61.246 erkek ve 59.826 kadından oluşmaktadır.    Yüzde olarak ise: %50,59 erkek, %49,41..
Coğrafi Yapısı

Coğrafi Yapısı

Ergani İlçesi Diyarbakır'a 56 Km uzaklıkta, Diyarbakır - Elazığ karayolu üzerinde, Zülküfil Dağının eteğinde kurulmuştur, İlçemizin rakımı 955 metredir. Kuzeyinde Maden ve Alacakaya, Güneyinde, Şanlıurfa (Siverek), Doğusunda Diyarbakır İli, (Dicle ve Eğil),Batısında Diyarbakır (Çermik ve Çüngüş)..
İlçemizin Kültür Durumu

İlçemizin Kültür Durumu

İlçemizde ilk olarak okul, kasaba olduğumuz yıllarda Niğdeli Osman'ın evinde ilkokul olarak açılmıştır. Sonradan şimdiki inkılâp ilkokulunun bulunduğu yerde özel idareye ait bir binada eğitim yapılmıştır. 1926—1927 yıllarında 5 sınıflı bir ilkokul merkez ilkokulu adıyla açılmıştır. Kasaba olduğumuz..
İlçemizin Sosyal Durumu

İlçemizin Sosyal Durumu

Gençler birliği adı altında ilk olarak 1932 yılında kurulan Ergani Gençlik Spor Kulübü ilk zamanlar Türk Dil Kurumuna mahalli öz türkçe bulup göndermişlerdir. Ergani geniş ve zengin bir kütüphaneye sahiptir. Ergani folklor ve sosyal faaliyetler bakımından ilerlemiş ilçeler..
Hayvancılık

Hayvancılık

İlçe merkezinin kuzey bölümünde, güney bölümünün taşlık alanlarında ve ilçenin güney bölümündeki tarım alanlarının güneyinde kalan taşlık alanlarda hayvancılık yapılır. Özellikle taşlık araziler mera olarak kullanılır. İlçede hayvancılık sevindirici olarak..
İlçemizin Ekonomik Durumu

İlçemizin Ekonomik Durumu

Ergani ilçesinde tarım yapılan arazileri üç bölümde incelemek mümkündür.   Dağlık Bölümü ;   İlçe merkezinin kuzey, kuzeybatı ve..
İlçemizin Doğal Durumu

İlçemizin Doğal Durumu

ERGANİ, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Dicle nehrinin sağ kıyısında 20 km. uzaklıkta ve 1525m. Yükseklikte yarı sönmüş volkanik Zülkifil Dağı’nın derin bir sel yatağına (Hoşat deresi) bakan Güneydoğu yamacı eteğinde kurulmuştur. Denizden yüksekliği 955m. dir. Diyarbakır—Elazığ karayolunun 56. kilometresinde..
Ergani Tarihi

Ergani Tarihi

İslam Devrinde Diyarbakır’ın kaderine bağlı kalmıştır, l. Selim in Çaldıran zaferinden sonra 1514 Ergani idaresi Bitlis’in delaletiyle Bıyıklı Mehmet Paşa'nın aldığı Diyarbakır bölgesi içinde Diyarbakır eyaletine bağlı bir sancak haline getirildi. 18. yüzyılın başında şarabın kullanılması ve alınıp satılması..
Adliye Teşkilatı

Adliye Teşkilatı

İlçemizde toplam 10 Mahkeme bulunmaktadır. 2014 yılı verilerine göre Adliye teşkilatı 4 Savcı, 7 Hâkim, 27 Adliye Personeli, 1 Yazı İşleri Müdürü ve  6 Geçici personelden oluşmaktadır...
Altyapı Durumu

Altyapı Durumu

İÇME SUYU   İlçe merkezinin içme suyu yetersiz olup, içme suyu ihtiyacı Hoşan derin kuyuları, Çiftepınar ve Ahlenk suyu kaynaklarından karşılanmaktadır. Mevcut su kaynaklarımızın yeterli olmaması nedeniyle 2000 yılı içerisinde mevcut 9..
Ticaret

Ticaret

İlçemiz Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığında 2014 yılında 1957 üye mevcuttur. Ancak bu sayı dönemsel artış ve azalmalar göstermektedir...
İlçemizde Turizm

İlçemizde Turizm

Ergani İlçesi tarihi ve doğal güzellikleri bakımından zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Tarihi ve turistik yerler olarak; Hilar Mağaraları, Meryem Ana Kilisesi, Bademli Mağaraları, Zülküfil Dağı, Üç Kardeş Köyü Höyükleri, Dünyanın en eski yanar dağlarından olan Karaca Dağı ile Doğan Köyü..
Haberleşme Durumu

Haberleşme Durumu

İlçemiz ve köylerinde kurulu bulunan telefon santralleri tam otomatik dijital sistem (12) ile çalışmaktadır. Birçok köy ve mezralardaki tüm hanelerde, 7 köy ve mezrada ise sadece acente (tek telefon) vardır. Köy ve mezralarımızdaki telefonlar kısmen radyolink sistemi, kısmen de santral sistemi ile..
Ulaşım Durumu

Ulaşım Durumu

1- Karayolları :   Ergani İlçesi Diyarbakır - Elazığ karayolu üzerinde bulunması sebebiyle Diyarbakır İlinin karayolu ulaşımı açısından en gelişmiş ilçesidir. Çermik, Çüngüş ve Dicle..
Gençlik ve Spor Hizmetleri

Gençlik ve Spor Hizmetleri

SPOR   İlçemiz Nüfus bakımından önemli bir potansiyel oluşturmasına rağmen, spor tesisleri açısından yetersizdir. Orta dereceli okulların 3'ünün bahçesinde basketbol ve voleybol sahaları mevcuttur. Okulların bu konudaki faaliyetleri olumlu boyuttadır. Standart..
Dini Hizmetleri

Dini Hizmetleri

ERGANİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ   Ergani İlçe Müftülüğünde 180 personel görev yapmaktadır. 2014 yılı verilerine göre merkezde 34, kırsal yerleşim alanlarında 111 olmak üzere toplam 145 Camii bulunmaktadır. Ayrıca 11 adet..
Kültür Hizmetleri

Kültür Hizmetleri

ERGANİ HALK KÜTÜPHANESİ   İlçemizde halk kütüphanesi 1967 yılında faaliyete girmiş olup; 1 Müdür, 2 İşçi, 5 İşkur geçici personeli ile hizmet vermektedir. Kitap okuma alışkanlığı Kentimizdeki genç nüfusun artmasıyla yıllara göre artış..
Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

I-Devlet Hastanesi   İlçemiz Devlet Hastanesi 1 Hastane Yöneticisi, 1 Başhekim Yardımcısı,  45 doktor, 9 tabip, 2 eczacı, 1 psikolog, 1 biyolog, 1 sosyal çalışmacı, 99 hemşire, 24 ebe, 13 laboratuar teknisyeni, 11 röntgen teknisyeni, 1..

Ergani

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi