2020 Nisan Ayı Meclis Kararı
Tarih : 29-04-2020 154 defa incelendi

T.C. DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ DÖNEM (YIL) : 2 (2019) TOPLANTI : 4 BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR TARİHİ : 06.04.2020 KARAR NO : 43 KARAR Belediyemiz Meclisi NİSAN – 2020 ayı toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 06.04.2020 PAZARTESİ günü saat: 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün başkanlığında üyelerden; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı. Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Meclis Üyelerinin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü. MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Meclis 1. Başkan Vekilinin seçilmesi”ne geçildi. Başkan; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince meclis oturumlarında Meclis Başkanı’nın yokluğunda, Meclis Başkan Vekili olarak görev yapmak üzere 1 (bir) üyenin seçilmesi gerektiğini belirterek aday olmak isteyenlerin kendilerini beyan etmelerini istedi. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA aday olduğunu beyan etti. Yapılan kapalı zarf gizli oylamada; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA (4) oy alarak Meclis Başkan Vekili olarak seçildi. Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Şerafettin TURĞA Seyfi TAY Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Katip Üye Katip Üye T.C. DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ DÖNEM (YIL) : 2 (2019) TOPLANTI : 4 BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 2 KARAR TARİHİ : 06.04.2020 KARAR NO : 44 KARAR Belediyemiz Meclisi NİSAN – 2020 ayı toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 06.04.2020 PAZARTESİ günü saat: 14.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün başkanlığında üyelerden; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı. MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Meclis Katiplerinin seçilmesi”ne geçildi. Başkan; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince meclis oturumlarında Meclis Kâtibi olarak görev yapmak üzere 2 (iki) asıl, 1 (bir)’de yedek üyenin seçilmesi gerektiğini belirterek, aday olmak isteyenlerin kendilerini beyan etmelerini istedi. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI aday olduklarını beyan ettiler. Yapılan kapalı zarf gizli oylamada; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA dört (4), Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY dört (4) oy alarak asil kâtip üyeliğine, Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI iki (2) oy alarak yedek katip üyeliğine seçildiler. Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Şerafettin TURĞA Seyfi TAY Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Katip Üye Katip Üye T.C. DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ DÖNEM (YIL) : 2 (2019) TOPLANTI : 4 BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 3 KARAR TARİHİ : 06.04.2020 KARAR NO : 45 KARAR Belediyemiz Meclisi NİSAN – 2020 ayı toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 06.04.2020 PAZARTESİ günü saat: 15.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün başkanlığında üyelerden; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı. MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Daimi Encümenlerin seçilmesi”ne geçildi. Başkan; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 31. Maddesi gereğince Belediye meclisinin; a) Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi, b) Meclis üye tamsayısının yarıdan fazlasının tutuklanması, c) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tamsayısının yarısından aşağı düşmesi, d) geçici olarak görevden uzaklaştırılması hallerinde, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri tarafından yürütülür denildiğinden; Daha önce görev yapan memur encümenlerden; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ nın Daimi Encümen olarak seçilmeleri meclisin oylamasına sunuldu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Başkan; yarın yine aynı yer ve aynı saatte buluşmak üzere bu günkü toplantıya son verilmesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Şerafettin TURĞA Seyfi TAY Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Katip Üye Katip Üye T.C. DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ DÖNEM (YIL) : 2 (2019) TOPLANTI : 4 BİRLEŞİM : 2 OTURUM : 1 KARAR TARİHİ : 07.04.2020 KARAR NO : 46 KARAR Belediyemiz Meclisi NİSAN – 2020 ayı toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 07.04.2020 SALI günü saat: 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün başkanlığında üyelerden; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı. MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçilmesi”ne geçildi. Başkan; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince; Belediye meclis üyeleri arasından seçilecek en az üç, en fazla beş kişiden oluşacak bir ihtisas komisyonu kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. “İhtisas komisyonları, il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunlu ve İmar Komisyon en fazla on (10) gün, diğer komisyonlar ise en fazla beş (5) iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır.” hususunu ifade etti. Bu nedenle Belediyemiz meclisince ilgili yasaya istinaden bir yıl süre ile görev yapmak üzere ihtisas komisyonlarının seçilmesine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY aday olduklarını beyan ettiler. Yapılan açık oylamada; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA ve Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine oy birliği ile seçildiler. Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Şerafettin TURĞA Seyfi TAY Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Katip Üye Katip Üye T.C. DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ DÖNEM (YIL) : 2 (2019) TOPLANTI : 4 BİRLEŞİM : 2 OTURUM : 2 KARAR TARİHİ : 07.04.2020 KARAR NO : 47 KARAR Belediyemiz Meclisi NİSAN – 2020 ayı toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 07.04.2020 SALI günü saat: 14.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün başkanlığında üyelerden; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı. MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “İmar Komisyonu üyelerinin seçilmesi”ne geçildi. Başkan; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince; Belediye meclis üyeleri arasından seçilecek en az üç, en fazla beş kişiden oluşacak bir ihtisas komisyonu kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. “İhtisas komisyonları, il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunlu ve İmar Komisyon en fazla on (10) gün, diğer komisyonlar ise en fazla beş (5) iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır.” hususunu ifade etti. Bu nedenle Belediyemiz meclisince ilgili yasaya istinaden bir yıl süre ile görev yapmak üzere ihtisas komisyonlarının seçilmesine geçildi. İmar Komisyonu üyeliği için; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY aday olduklarını beyan ettiler. Yapılan açık oylamada; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA ve Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY oy birliği ile İmar Komisyonu üyeliğine oy birliği ile seçildiler. Başkan; yarın yine aynı yer ve aynı saatte buluşmak üzere bu günkü toplantıya son verilmesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Şerafettin TURĞA Seyfi TAY Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Katip Üye Katip Üye T.C. DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ DÖNEM (YIL) : 2 (2019) TOPLANTI : 4 BİRLEŞİM : 3 OTURUM : 1 KARAR TARİHİ : 08.04.2020 KARAR NO : 48 KARAR Belediyemiz Meclisi NİSAN – 2020 ayı toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 08.04.2020 ÇARŞAMBA günü saat: 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün başkanlığında üyelerden; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı. MADDE 6: Gündemin altıcı maddesi olan “Faaliyet Raporunun okunması”na geçildi. Konu ile ilgili olarak belediyemizin ilgili birim amirlerinin/yöneticilerinin hazırlamış oldukları 106 (Yüz Altı) sayfalık 2019 yılına ait faaliyet raporu üzerinde geniş izahatlarıyla müzakerelerde bulunuldu. Başkan; Ergani Belediyesi faaliyet raporunu oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Başkan; yarın yine aynı yer ve aynı saatte buluşmak üzere bu günkü toplantıya son verilmesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Şerafettin TURĞA Seyfi TAY Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Katip Üye Katip Üye T.C. DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ DÖNEM (YIL) : 2 (2019) TOPLANTI : 4 BİRLEŞİM : 4 OTURUM : 1 ve 2. KARAR TARİHİ : 10.04.2020 KARAR NO : 49 KARAR Belediyemiz Meclisi NİSAN – 2020 ayı toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 09.04.2020 PERŞEMBE günü saat: 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün başkanlığında üyelerden; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı. MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “Denetim Komisyonu raporunun okunması”na geçildi. Başkan; 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 25’inci maddesi uyarınca, belediyemiz meclisince oluşturulan 5 kişiden müteşekkil denetim komisyonu tarafından hazırlanan 55 (Elli Beş) sayfalık denetim komisyonu raporunu Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22’nci maddesi gereği meclis üyelerine hitaben okutarak meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek MAYIS - 2020 ayının ilk haftasında, (04 MAYIS 2020 PAZARTESİ günü), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Şerafettin TURĞA Seyfi TAY Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Katip Üye Katip Üye