2020 MAYIS AYI MECLİS KARARI
Tarih : 04-05-2020 139 defa incelendi

 

 

T.C.

DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

DÖNEM (YIL)                       : 2 (2019)

TOPLANTI                            : 5

BİRLEŞİM                             : 1

OTURUM                              : 1

KARAR TARİHİ                  : 04.05.2020

KARAR NO                          : 50

 

KARAR

 

 

             Belediyemiz Meclisi MAYIS  – 2020 ayı toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 04.05.2020 PAZARTESİ günü saat: 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün başkanlığında üyelerden; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdür Vekili Hasan KAÇAR ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Meclis Üyelerinin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü.

 

            Başkan; Belediyemiz sıkıştırmalı çöp toplama aracının alımı ile ilgili tescil ve diğer işlemlerinin yapılması hakkında Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün bir talebinin olduğunu ve bu talebin görüşülmek üzere gündem dışı olarak gündeme dâhil edilmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.  

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Sözleşmeli Personel (Mimar) çalıştırılmasının görüşülmesi”ne geçildi.

           

Başkan; ilçemizin bölgenin merkezi konumunda olduğunu ve nüfusunun gün geçtikçe hızla arttığını, buna paralel olarak ta özellikle teknik süreçlerin takibi açısından belediyemizde yeterli düzeyde anılan konulara vakıf personel bulunmadığını, konu ile ilgili 5393 Sayılı belediye Kanununun 49’uncu maddesinde belirtilen usullere göre;

 

Belediyemizde 2020 mali yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde (belediyemizde münhal bulunan 8’inci derece “Mimar ” kadrosunda –1-kişi-) çalıştırılmasını ve söz konusu unvanda çalıştırılacak ilgiliye, 5393 Sayılı belediye Kanununun 49’uncu maddesinde belirtilen usullerde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 09.01.2020 tarih ve 27998389-010.06.02-E.8449 sayılı genelgesi doğrultusunda (I) sayılı cetvelden 3.924,00-TL. ve diğer yasal haklarının ödenmesini teklif etti.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

Abdulselam ÖZTÜRK

Ergani Kaymakamı

Belediye Başkan Vekili

 

 

Şerafettin TURĞA                                                                            Nezir AVCI

Yazı İşleri Müdürü                                                                           Fen İşleri Müdürü

Katip Üye                                                                                          Katip Üye

 

 

T.C.

DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

DÖNEM (YIL)                       : 2 (2019)

TOPLANTI                            : 5

BİRLEŞİM                             : 2

OTURUM                              : 1

KARAR TARİHİ                  : 05.05.2020

KARAR NO                          : 51

 

KARAR

 

             Belediyemiz Meclisi MAYIS  – 2020 ayı toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 05.05.2020 SALI günü saat: 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün başkanlığında üyelerden; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdür Vekili Hasan KAÇAR ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı.

 

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan ““Sözleşmeli Personel (Eğitmen) çalıştırılmasının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Başkan; ilçemizin bölgenin merkezi konumunda olduğunu ve nüfusunun gün geçtikçe hızla arttığını, buna paralel olarak ta özellikle eğitim süreçlerin takibi açısından belediyemizde yeterli düzeyde anılan konulara vakıf personel bulunmadığını, konu ile ilgili 5393 Sayılı belediye Kanununun 49’uncu maddesinde belirtilen usullere göre;

 

Belediyemizde 2020 mali yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde (belediyemizde münhal bulunan 7’inci derece “Eğitmen” kadrosunda –1-kişi-) çalıştırılmasını ve söz konusu unvanda çalıştırılacak ilgiliye, 5393 Sayılı belediye Kanununun 49’uncu maddesinde belirtilen usullerde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 09.01.2020 tarih ve 27998389-010.06.02-E.8449 sayılı genelgesinin 2. maddesinin (a) bendinde belirtilen tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanının ödenmesini teklif etti.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Abdulselam ÖZTÜRK

Ergani Kaymakamı

Belediye Başkan Vekili

 

 

 

 

 

Şerafettin TURĞA                                                                            Nezir AVCI

Yazı İşleri Müdürü                                                                           Fen İşleri Müdürü

Katip Üye                                                                                          Katip Üye

 

 

 

 

 

 

T.C.

DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

DÖNEM (YIL)                       : 2 (2019)

TOPLANTI                            : 5

BİRLEŞİM                             : 4

OTURUM                              : 1

KARAR TARİHİ                  : 07.05.2020

KARAR NO                          : 52

 

KARAR

 

 

             Belediyemiz Meclisi MAYIS  – 2020 ayı toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 06-07/05/2020 günleri saat: 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün başkanlığında üyelerden; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdür Vekili Hasan KAÇAR ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı.

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Kesin Hesabın (2019 Mali Yılı) görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; Yapılan uzun değerlendirmelerden sonra belediyemiz 2019 mali yılı kesin hesabını;

 

GELİR TOPLAMI   : 43.747.799,35.-TL.

 

GİDER TOPLAMI   : 38.928.237,64-TL. olarak oya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Abdulselam ÖZTÜRK

Ergani Kaymakamı

Belediye Başkan Vekili

 

 

 

 

Şerafettin TURĞA                                                                            Nezir AVCI

Yazı İşleri Müdürü                                                                           Fen İşleri Müdürü

Katip Üye                                                                                          Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

DÖNEM (YIL)                       : 2 (2019)

TOPLANTI                            : 5

BİRLEŞİM                             : 5

OTURUM                              : 1

KARAR TARİHİ                  : 08.05.2020

KARAR NO                          : 53

 

KARAR

 

 

             Belediyemiz Meclisi MAYIS  – 2020 ayı toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 08.05.2020 CUMA günü saat: 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün başkanlığında üyelerden; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdür Vekili Hasan KAÇAR ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı.

 

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “Belediyemiz sıkıştırmalı çöp toplama aracının alımı ile ilgili tescil ve diğer işlemlerinin yapılmasının görüşülmesi”ne geçildi.

 

               Belediyemiz Başkanlık Makamı’nca 2019 yılında birimimizin ihtiyacı olan 8+1 m3 (Isuzu NPR 10 Tip) sıkıştırmalı çöp toplama aracı alımı için Devlet Malzeme Ofisine talep ve başvuru işlemleri yapılmıştır.

 

Söz konusu aracın hizmete sunulabilmesi, trafik tescil ve diğer işlemlerinin belediyemiz ilgili müdürlüğünce yapılması oylamaya sunuldu.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek HAZİRAN - 2020 ayının ilk haftasında, (01 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ günü), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

           

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Abdulselam ÖZTÜRK

Ergani Kaymakamı

Belediye Başkan Vekili

 

 

 

 

 

Şerafettin TURĞA                                                                            Nezir AVCI

Yazı İşleri Müdürü                                                                           Fen İşleri Müdürü

Katip Üye                                                                                          Katip Üye