İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU I – GENEL BİLGİLER Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 03.09.2007 tarihinde kurulmuş olup Müdürlüğümüz bünyesinde İnşaat Mühendisi ( İmar ve Şehircilik Müdürü ), İnşaat Teknikerleri ve Harita Teknikeri kadroları olmak üzere 4 kişi görev yapmaktadır. Sorumluluğumuzdaki bütün iş ve işlemler 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu kanun çerçevesinde düzenlenen Yönetmeliklere uygun şekilde yürütülmektedir. II – AMAÇ ve HEDEFLER 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile değişen İlçe Belediyesi kimliğimiz neticesinde Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Daire Başkanlığı ile koordine olarak mevcut imar planlarımızın uygulanması, yapılması zaruri tadilatlar ve köy alanlarının ilçe belediyesi sınırlarına dâhil edilmesi ile Ergani sınırlarında bulunan bütün köy (mahalle) yerleşkelerinin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının hazırlanması beş yıllık İmar Uygulama Programı için elzemdir. Kurumumuz bünyesinde kurulmuş olan Yapı Kontrol Müdürlüğü ile iş bölümü yapılarak kentin imar ve kontroller anlamında daha hızlı hizmet alabilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 2014 yılı itibariyle Müdürlüğümüz tarafından 52 adet Yapı Ruhsatı, 55 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiş olup, ilgili ruhsatlara ilişkin proje ve belgeler arşivlenmiştir. Ayrıca Müdürlüğümce 2014 yılında 69 adet Encümen Kararı düzenlenmiştir. IV – KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İlçemizin en büyük sorunlarından biri olarak göze çarpan imar durumu ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilebilmesi 2011 yılı Aralık ayında onaylanan İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Uygulama İmar Planının tam ve düzgün bir biçimde uygulanması, 6360 sayılı yasa sonrası Büyükşehir Belediyesi ile aksaklıklara mahal bırakmadan tüm kentin planlarının tamamlanarak uygulanmaya başlanması; gerekli koşullarda kamulaştırmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. 27.02.2015 Serkan Yalçın ERDOĞMUŞ İmar ve Şehircilik Müdür V.

Faaliyet Raporları

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi