ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2014 YILI FAALİYET RAPORUDUR 1- 120 Bin nüfuslu ilçemizin zabıta hizmetleri l müdür,2 amir,4 komiser, 25 memur ve 28 adet yardımcı zabıta personeli ile görev yürütülmektedir. Ancak nüfus orantısına göre 1 Müdür, 4 Amir, 12 Komiser ve 72 adet Zabıta Memuru ile görev yapılması gerekirken mevcut yukarıda belirtilen kadroyla hizmet devam edilmektedir. 2- Belediyemiz 01/01/2014 ve 31/12/2014 tarihleri arasında işgaliye olarak 41.926,00.TL. ilan ve reklam 29.588,00.TL. hafta tatili 8.360,00.TL. eğlence vergisi: 14.841,32.TL. İşyeri Açma İzni Harcı: 33.335,00.TL. ve para Cezaları: 97.304,69.TL. olmak üzere toplam: 225.355,05.TL. gelir elde edilmiştir. 3- Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde yaptığı denetim ve kontrollerde 99 adet ruhsatsız işyeri tespit edilmiş olup, ruhsatlandırılmıştır. Ayrıca düzenlenen ve encümene sunulan zabıt varakalarına ilişkin 15 adet esnafa gerekli cezai işlem uygulanmış olup, toplam: 7.728,00.TL. para cezası kesilmiştir. 4- Şehir içi ve Ergani – Diyarbakır arasında toplu taşımacılık 30/03/2014 tarihine kadar toplu taşımacılık yapan belediye araçlarımızın denetimi periyodik olarak yapılmış olup, bu tarihten sonra toplu taşımacılık faaliyetleri Büyük Şehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. 5- Yasalara uymayan işyerleri hakkında yasal işlem yapılarak, 29 adet işyeri kapatma ve mühürleme işlemi yapılmıştır. 6- Fırın, pastane, lokanta ve gıda üreten işyerleri denetlenmiş olup, herhangi bir suç unsuru tespit edilmemiştir. Eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarı yapılmıştır. 7- Su borçlarını ödemeyen abonelere tebligat yapılarak 30/03/2014 tarihine kadar borçlarını ödemeleri sağlanmıştır. Söz konusu tarihten sonra su işleri hizmetleri Büyük Şehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. 8- Semt pazarlarının denetlenmesi, düzenlenmesi ve numaralandırılması yapılmıştır. 9- Belediyemiz Fen İşleri, Su İşleri ve İmar Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yapılarak kaçak olan inşaatlar ve su aboneleri hakkında tutanaklar tutulmuş olup, belediyemiz encümenine sevk edilmiştir. 10- Zabıta Müdürlüğü 2014 yılı içerisinde 79 adet resmi yazışma yapılmış ve gerekli evraklar tanzim edilmiştir. 11- Zabıta Müdürlüğü ekipleri kısıtlı imkânlar ve az sayıda personelle gerekli hizmetleri yerine getirerek çeşitli zorluklarla karşılaşmalarına rağmen diğer birimlerle koordineli çalışarak birimlerin ihtiyaçları olduğunda destek vermekten geri kalmamıştır. Arz ederim.28/02/2005 Ali SARGÜL Zabıta Müdürü

Faaliyet Raporları

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi