ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜGÜNÜN

FAALİYET RAPORUDUR

 

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

 

             Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün 01.01.2014 İle 31.12.2014 tarihleri arasındaki faaliyetlerimiz aşağıya çıkarılmıştır

 

 

A- GENEL BİLGİLER        :

 

            Personel durumu : Bir Müdür

Araç ve malzeme durumu: Hiçbir araç ve malzeme bulunmamaktadır

Faaliyetle ilgili çalışmalar  :  15.04.2014 tarihinden 20.06.2014 tarihleri arasında geçici olarak müdürlüğüm emrine verilen 4 şoför , 4 işçi ve bir adet su tankı,iki adet traktör ile aşağıdaki hizmetler yapılmıştır,

Yaptığımız bir programla Diyarbakır-Elazığ caddeler üzerinde bulunan ağaçlar ve çimler günde ikişer defa sulanmıştı, toki yollunda ve Eski Devlet hastanesi yanında bulunan ağaçlar ve çimler sulanarak korunmuştur.

İlçemiz ana caddeleri her gün saat 08.00- 17.00’ de sulaması yapılmış bu tarihler arasına tüm ana caddeler deterjanlı su ile yıkanarak temizliği sağlanmış, Peynir meydanı her gün akşam saat’lerinde yıkanmış Ayrıcı her akşam geç saatlerde semt pazarlarımız tazikli su ile yıkanarak çevrenin temiz olması sağlanmıştır.

Resmi bayramlarda tören alanı tazikli su ile yıkanarak temiz olması sağlanmış,su ihtiyacı olan semtlere su dağıtımı yapılarak vatandaşların su ihtiyacı temin edilmiştir.

Kış aylarında gelen şikayetler üzerine yeni yerleşim alanlarında bulunan binaların yakıtları kalorifer görevlilerin eğitim durumları kontrolleri yapılarak gerekli uyarılar yapılmıştır. Tüm bu çalışmalarımız iki vardiya halinde gece saat 23.00 ‘ kadar devam etmiştir

 

 

 

 

 

B- KURUMSAL KABİLYET VE KAPASİTENİN DEGERLENDİRİLMESİ :

 

            İlçemiz merkezi bir konumda olması ve Diyarbakır Elazığ yollunun üzerinde bulunması nedeniyle hızla gelişmektedir bu durum karşısında çevre sorunlarını; da beraberinde büyütmektedir, Müdürlüğümüz yeni kurulduğu için altyapısı araç gereç ve personel yetersizliği içerisindedir, bilindiği gibi çevre çok geniş kavramlıdır çevre yasasına göre çevrenin korunması denetimi genel olarak çevre ve orman bakanlığı yetkisi içerisindedir, ancak çevre birimini kuran belediyelere yetki devri yapılabilir,

            Bu konularda değerlendirmemiz ve önerimiz aşağıda açıklanmıştır;

            1-Belediyemiz Meclis gündemi oluşturulurken Çevre koruma ve kontrolü Müdürlüğü görevleri için yönetmelik oluşturulmalı ve çalışmalarımız bu yönetmelik doğrultusunda olmalıdır, daha sonra Çevre kanununa göre Valilik nezdinde yazışmalar yapılmalı ve gerekli kontrol ve denetimler için yetki devri istenmelidir,

            2- Acilen personel görevlendirilmesi yapılmalı Müdürlüğümüzde kontrol ve denetim personeli bulunmamaktadır, özelikle teknik personel ataması yapılmalı (çevre Mühendisi, çevre teknikeri,bitki koruma teknikerleri, Memur ve yeterli kadar işçi ) ayrıca personelin eğitimine önem verilmelidir,

 

 

 

            3- En az bir hizmet aracı verilmeli kontrol ekibi bu araçla görev yapmalı ayrıca çevrenin korunması ve yeşillik alanların sulanması için bir sulama aracı alınmalıdır veya mevcut araçlardan biri Müdürlüğümüz emrine verilmeli.

            4- Yeterli miktarda malzeme alınıp hizmete bırakılmalı (Hava kalitesini kontrol cihazı, gürültü ölçüm cihazı v.s.)

-          Çevreye gerekli önemin verilmesi ve yaşanabilir bir ortamın oluşturulması için gerekli ilgi ve alakadarın gösterilmesi ve duyarlı olmakla mümkündür bunun içinde gerekli donanımlara sahip bir denetim mekanizması oluşturmakla mümkün olacaktır.

Arz ederim.25.02.2015

 

 

 

 

                                                                                              Mehmet TEKİN

                                                                                              Çevre Koruma ve Kontrol Müd.

 

 

 

 

Faaliyet Raporları

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi