TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

 

 

 

a) Genel bilgiler        :

 

            Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde GİH sınıfına dâhil 1 müdür ve 1 memur görev yapmaktadır. İlçemizin genel temizlik işi yıllık olarak ihale edilerek yüklenici firmalar tarafından yapılmaktadır.

İlçemizin temizlik işlerinde dönem itibariyle belediyemize ait 9.ad. Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1.ad. Damperli Kamyonet,3.ad. Vakumlu yol süpürme aracı ve 1 ad. Çift kabinli kontrol aracı bulunmaktadır. Temizlik işlerinde ihale kapsamında toplam 75 işçi görev yapmaktadır.

 

b) Amaç ve hedefler :

 

            İnsan sağlığı açısından son derece önem teşkil eden temizlik işlerinde öncelikli amacımız vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmeti maksimuma çıkarmak, gelen şikâyetleri de minimuma düşürerek daha sağlıklı ve temiz bir çevre sunmaktır.

 

c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler:

 

            İlçemiz muhtelif mahalle aralarına konulmak üzere 40 adet Galvanizli çöp konteynırı ve konteyner tekerlekleri ile muhtelif temizlik malzemesi alınmıştır.   

 

2-Performans bilgileri

                                         

İlçemizde yeni bir çöp sahasının yerinin tespitine ilişkin olarak görüşmeler yapılmıştır. Ancak ilçemizin coğrafi konumunun elverişli olmaması ve gerekse yeni açılacak çöp sahasının getireceği mali külfetler dolaysıyla eski çöp sahasının kullanılmasına devam edilmektedir.         

           

 

ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi

 

Belediyemizde personel eksikliği dolaysıyla, çöp toplama ve nakli işleri hizmet alımı yoluyla yüklenici firmalara yaptırılmaktadır. Teknolojik açıdan çağın gerekleri doğrultusunda temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için azami çaba sarf edilmektedir.

 

 

d) Öneri ve tedbirler

             

İlçemiz merkezinde insan sağlığını son derece tehdit eder boyuta gelecek şekilde hayvan besiciliği yapılmaktadır. Hayvan besiciliği ile ilgili olarak konunun belediyemiz meclisinde gündeme alınarak görüşülmesinin yararlı olacağı görüşündeyim.

İlçemizde yapmış olduğumuz gözlemler neticesinde yıkık ve virane durumda bulunan birçok yapıya rastlanılmıştır. Mevcut yapılar çevre kirliliğine sebebiyet vermekte ve çevre sakinleri için de tehlike arz etmektedir.Müdürlüğümüz bünyesine 1 adet JCB kazıcı yükleyici kepçenin tahsisi gerekmektedir.İmar müdürlüğümüzce ve zabıta ekiplerince bu yapı sahiplerine ulaşılarak yapıların bulunduğu yerin daha güvenli bir duruma getirilmesi konusunda çalışmaların başlatılması kanaatindeyim.

 

 

 

 

 

 

Gelişmekte olan ilçemizde Temizlik hizmetlerinde, şoförler, kontrol ekibi ve genel temizlik işçileri olmak üzere toplam 75 personel çalışmaktadır. Hizmetlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi için toplamda en az 120 personele ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu sebepten dolayı hizmetin ifasında zaman zaman aksamalar meydana gelmektedir. Buna rağmen günlük olarak ilçemiz genelinde yaklaşık olarak 100 ton atık toplanmaktadır. Yasa gereği izin hakları bulunan personelin yıllık izinleri bile düzenli olarak kullandırılamamaktadır.

 

Belediyemizce satın alınmış olan galvanizli çöp konteynırları ilçemizde uygun görülen çeşitli noktalara bırakılmıştır. Ancak gerek ilçe esnafı ve gerekse vatandaşlarımız temizliğe gerekli hassasiyeti göstermemekle beraber adeta belediyemizin aksine hareket ederek çöplerini konteynırlara dökmeyerek rastgele sağa sola döktükleri görülmüştür.

 

 Konu ile ilgili olarak belediyemiz zabıta biriminin gerek 5393 sayılı belediye kanunun ve gerekse 5326 sayılı kabahatler kanunu ve diğer yasalar çerçevesinde kurallara uymayan, çevreyi kirletenler hakkında işlem yapmaları görüşündeyim.

 

Arz ederim.27/02/2015                                            

 

 

                                                                                               Abubekir KAYMAZ

                                                                                              Temizlik İşleri Müdürü

 

 

Faaliyet Raporları

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi