KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORUDUR

 

S U N UŞ     : 

 

           Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Önce insan, İnsanda kalite ve Kaliteli Hizmet anlayışı ile bütün vatandaşlarımızı memnun edebilmenin şuuru ve sosyal belediyecilik anlayışı içindedir.

 

            Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde yerel yönetimlerin sadece alt ve üst yapı çalışmalarından ibaret olmadığını, sosyal belediyecilik olarak nitelendirilebilecek olan kültür, sanat, eğitim ve spor gibi alanlarda sorumluluklarının bulunduğunu biliyoruz.

 

            ilçemizin tarihi kimliği ve Kültürel zenginlikleriyle buluşmasını sağlamaya çalışan Ergani Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,  çağı yakalamanın gayreti içersinde çalışmalarını sürdürme çabası içersindedir.

 

           İlçemizde bulunan vatandaşlarımızın şehir kültürüne adaptasyonunu sağlamak, kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile kendi ayakları üzerinde duran sorumluluk bilincine sahip bireylerin kültür, sanat ve sporla  desteklenmesinin zorunlu olduğu düşüncesindeyiz. Bu maksatla ilçemizin tarihi, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerle ilçemize kentli olma dinamizmini kazandırmak hedeflerimiz arasındadır.

 

            Müdürlüğümüz; Önce insan, İnsanda kalite ve Kaliteli Hizmet anlayışı ile ilçemiz halkına kültürel, sanatsal, eğitim,spor ve kişisel gelişim alanında sıcak samimi bir kültür atmosferi hazırlamayı ve merak uyandıran bilginin temiz havasında soluklanmayı hedeflemektedir.

 

          

GENEL BİLGİLER:

 

         Belediyemiz Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Birimi 03.02.2009 yılında Belediye Meclisince ihdas edilmiştir.

 

        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Biriminde; Kültür ve sosyal işler müdürü olarak 1 memur,  13 geçici personel bulunmaktadır.

 

        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze belediyemiz bütçesinden 2014 malı yılı için 269.000.00 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödenekten personel temel maaşları, zam ve tazminatlar sosyal haklar ve birimin diğer ihtiyaçları karşılanmıştır.

 

 

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2014 yılı itibariyle faaliyetleri:

        1-  Selis kadın derneğinin çalışmaları:

         Amacımız: Ülkemizde kadınların yaşadıkları sorunlar şehir merkezi ve ilçelere gidildikçe daha vahim bir hal almaktadır. Olanakların sınırlı olması toplumsal baskının daha fazla yaşanmasına neden olmaktadır. Bu sebeple Ergani ilçemizde kadınların içinde bulunduğu toplumsal baskı daha derin yaşanmakta adeta kadınları nefes almaz bir duruma getirmektedir. Selis kadın derneği olarak 15 yaş üzeri tüm kadınlara  sosyal ,siyasal yaşama daha aktif katılımlarını desteklemek ve ekonomik alanlarda da güçlenmeleri amaçlarımız arasında yer almaktadır. İlçe, mahalle, ve köylerde; kadın sağlığı, çocuk gelişimi, kadın hakları, kadına yönelik şiddet, ataerkil kültür ve buna alternatif kadın bakış açısı ile kadının sosyal ve siyasal organizasyonlarda ve yönetim mekanizmalarında yer alması gibi çeşitli konuların yani sıra, kadının yeteneklerinin geliştirmesine yönelik, eğitim seminer,panel konferans gibi faaliyetler vermeye devam etmektedir

 

 

 

 

             Kadınların güçlenmesi dayanışması ve örgütlülüğü temelinde faaliyet yürütür. 2009 tarihinde açılışını gerçekleştirerek faaliyetlere başladık.  Kadınlara danışmanlık hizmetleri ağırlıklı verilmekte olup kadın örgütlülüğü ve kurumsallaşma anlamında mahalle çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca hukuk, sağlık, toplumsal cinsiyet seminerleri vererek kadınlarda farkındalık yaratmak ve bilinç düzeyini yükseltmek amaçlarımız arasında yer almaktadır.

 

          Psikolojik destek almak isteyen kadınlara yönelik bireysel danışmanlık yapmaktadır.kadın olmadan kaynaklı toplum içersinde hala ikinci sınıf insan muamelesi gören ve bu sorunlara ortak çözümler bulup farkındalık yaratma ve kadınların kadın kimliğini en iyi şekilde birey olarak yaşayabileceği, gerek haklar gerekse statü anlamında varlığını ortaya koyabilecekleri farkındalık çalışmalarıyla, sorunlarını paylaşmak, çözüm bulmak ve kadının şiddete karşı kendisini koruyabilme yetisini geliştirmek için grup toplantıları düzenlemektedir. Sağlık, hukuk, çocuk eğitimi konularında bilgi alabileceği eğitim toplantıları düzenlenmiştir.Ergani de yaşayan kadınların sosyal ve psikolojik konularına ilişkin alan araştırmaları yaparak risk grubu olabilecek kadınları belirlemekte ve onları yardım alabilecekleri yerlere yönlendirmektedir.bunun yanında kursiyerlerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler verilmektedir.

 

a)    Saha Çalışmaları

08 Mart dünya emekçi kadınlar günü münasebetiyle danışmanlık merkezi olarak  halay düğün salonunda  etkinlik düzenlendi.

               Bu kapsamda ;

·         15.01.2014 tarihinde kadın katliamları karşı yürüyüş yapıldı.

·         23.01.2014 tarihinde toplum sağlığıyla ilgili sağlıkçı arkadaşlar tarafında meme kanseriyle ilgili seminer verildi.

·         06.02.2014 tarihinde ceren kadın derneğinde kampanya ile ilgili iki gün seminere katılım sağlandı.                                        

·         06.03.2014  8 Mart dünya kadınlar günü için  çalışmaları yapılarak ,kadınlara  karanfil verilerek panelle davet edildi.

·         13.04.2014 tarihinde eğitim salonunda dünya sağlık günü,hijyen,kanser (genital ve meme kanseri)ve kanserde kuruma ve önemi EBE Melek ŞAHİN DİKMEN tarafından eğitim verildi.

·         05.06.2014 tarihinde kardelen kadın evinde iki günlük danışmanlık seminerine katlım sağlandı.

·         11.05.2014 tarihinde anneler günü kutlaması nedeniyle kadınlara karanfil ve yazmalar dağıtıldı.

·         03.06.2014 tarihinde kadın katliamlarıyla çalış tayına katılım sağlandı. 

            Ayrıca; Her gün  öldürüldüğü,kadınlara yönelik her geçen gün artan taciz,      

            tecavüz ve şiddet davalarının da takipçisi olduk;

 

 

 

 

 

 

 

B) MESLEKİ EĞİTİM KURSLAR

 

         Amacımız: Ergani ilçemiz ekonomisi tarım ağırlıklıdır. Bu durum kadınların ekonomik yaşama katılımını sınırlamaktadır. İstihdam olanaklarının sınırlı olması, kadın emeğinin değerlendirilmemesi, kadınların ağırlıklı olarak ücretlendirilmeyen işler yapıyor olması, sosyal güvencelerinin olmaması, kadına yönelik ekonomik desteklerin sınırlı olması, kadın kurumlarının yetersizliği  vb. faktörler kadını sosyal ve ekonomik yaşamda sınırlamaktadır. Bu amaçla kurslarımız özellikle eğitim olanaklarından yoksun olan yoksul Kadınların meslek edinmeleri ve yasal hakları konusunda bilinçlenmeleri ve en önemlisi kurumsallaşmasını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca kurslarımızın amacı ilçemizde kadınların yaşadığı şiddetten uzaklaşmaları ve güçlenmelerini sağlayacak bir ortam yaratmaktadır.

        Küçük yerleşim yerlerinde kadının sınırlarını belli bir yere hapsederek, üretimden kopmasına , bedensel, ruhsal açıdan kendini yetersiz, hasta ve işe yaramaz hissetmesine neden olmaktadır. Bütün bu olumsuzluklar kadının toplumsal yaşamdan adeta tecrit edilmesine yol açmaktadır; vermiş olduğumuz mesleki eğitim kursları kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yeterli düzeyde yararlanmalarını sağlamaktır.

Bu kapsamda vermiş olduğumuz mesleki eğitim kursları:

milli eğitim müdürlüğü ile düzenlenen protokol kapsamında dört branşta kurs verilmiştir.

1-Bilgisayar kursu

2-kuaförlük ve cilt bakımı kursu

Bilgisayar kursu : Özelikle lise mezunu genç kızların istihdam ve teknolojiye erişim olanaklarını artırmak amacıyla temel bilgisayar eğitim veriliyor.Bu kursumuzda toplam 120 kadın katılım sağlanmıştır.

Kuaförlük kursu: Meslek edinme kurslarından olan kuaförlük eğitimi,eylül ayı itibariyle toplam 30 kadına verilmeye başlamıştır.Mesleki eğitim Haziran ayında bitecektir

            

             

C)     BİLİÇLENDİRME VE FARKINDALIK  YARATAN EĞİTİMLER:

·         Selis kadın derneğinde toplumsal cinsiyet Cins Bilimci,Kadın Hakları, Ana-Çocuk sağlığı,Aile planlaması,Hijyen,iletişim gibi konularda eğitim seminerleri veriliyor.

·         30.09.2014 tarihinde kurum içinde meme kanseri ile ilgili hemşireler eşliğinde semirner verildi.

·         23.10.2014 tarihinde toplumsal cinsiyeti eğitimi verildi.

·         30.10.2014 tarihinde dengeli beslenme ile ilgili diyet senler eşliğinde seminer verildi (ev sahipliği yaptığımız kurultay için bir aylık çalışma yapıldı.

            Yukarıda belirttiğimiz çalışmalarımız dışında kadına yönelik geliştirilen şiddette karşı kurumumuz kendi bünyesinde kadınlara yönelik yaptığı çalışmaların yanı sıra kadın kurumları ve STK’ ların belirlediği çalışmalarda ortaklaşa  bu çalışmalarda yer almıştır. Selis kadın Derneği olarak çeşitli projeler hazırlayarak kadınlara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin dışında istihdam boyutunda da görüşmeler devam etmekte ve projeler hazırlamaktadır.

 

2-Eğitim destek evi faaliyetleri:

  Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla, yardıma muhtaç ve yoksul aile çocuklarından oluşan 90 Kız öğrenci 70 Erkek  6-7-8 sınıf öğrencilerden toplam 160 öğrenciye okul müfredatına uygun olarak konu kavrama, bilgilerini ölçme değerlendirme ve seviyelerini tespit etmeye yönelik , Ergani Belediyesi  Eğitim destek evinde Tarih, Matematik Türkçe, Fizik ve İngilizce branşlarda eğitim verilmiş

olup, ekonomik şartlar nedeniyle okuyamayan başarılı öğrencilerin okuma gayretlerini artırarak , eğitimde daha kaliteli neslin yetişmesi sağlanmaktadır.

-          6.sınıf               50 öğrenci

-          7.sınıf               50 öğrenci

-          8.sınıf               60 öğrenciden oluşmaktadır.

  Eğitim destek evinde kurslarımız hafta sonu saat 08.00 – 17.00 saatleri arasında SBS’ ye ve okul derslerine  yardım amaçlı kurslarla birlikte SBS ye yönelik eğitim rehberlik standartları açısından rehberlik hizmeti verilmiştir. Hafta içleri ise saat 13.00- 17.00 ‘a kadar okul derslerine yardımcı olmak amacıyla etüt şeklinde devam etmiştir. Öğrenciler okuldan geldikten sonra bu etüt çalışmalarına katılmışlardır.

Gelen öğrencilere kurs çerçevesinde okul derslerine yardım amaçlı konu anlatımlı kitaplar, Soru bankaları ve Testler dağıtılmıştır. Ayrıca 6.sınıf,7.sınıf ve 8.sınıf öğrencilerine ders kazanımları doğrultusunda bilgileri yoklamak için deneme sınavları yapılmıştır. Yapılan bu deneme sınavları sonucunda bilgi eksikleri tespit edip öğretmenler, öğrencilerle beraber bu eksikleri gideme çalışmasında bulunmuştur. Hafta içi gelen öğrenciler sosyal faaliyetler çerçevesinde satranç oynama çalışması yapılmıştır. Ayrıca öğrenciler öğretmenler gözetiminde  tiyatro çalışmalarında bulunmuşlardır. Hazırladıkları bu tiyatro çalışmalarını arkadaşlarına sunmuşlardır.

 Yıl sonunda öğrencilerimizi sınav öncesinde moral ve motivasyonlarını arttırmak ve onlara bir nebze de olsa sınavdan önce streslerini azaltmak için Hilar mağaralarına gezi düzenlenmiştir.

        Yaz tatili süresince öğrencilerimize matematik, satranç ve tiyatro kursları verilmiştir.

Kursumuza devam eden 8. Sınıf  öğrencileri Anadolu Öğretmen Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi ve Anadolu Lisesi vb. liselere yerleşmiştir.

3-Kültür Merkezi faaliyetleri:

ilçemiz halkının sanatsal ve kültürel anlamda yeteneklerini ortaya çıkarmak adına Hilar Kültür Merkezi bünyesinde gönüllü eğitmenler tarafından  Gitar, Bağlama, Folklor, Tiyatro, Arbane, Resim branşlarda, sanatın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, çalışmalar yürütmüşlerdir.ayrıca bu yıl çocuk korosu eğitimlerimizde başladı.

Gençlerimizin resim konusundaki yeteneklerini bilgi ve birikimlerini ortaya çıkarmak için İlçemizde bulunan ressamlar tarafından karma resim çalışması yapılmış olup sergilenmiştir.

2014 yılı itibariyle Kaymakamlık Makamınca düzenlenen futbol turnuvasına Ergani belediyesi futbol takımının katılım sağlanmış.

 

Arz ederim.27.02.2015

 

 

                                                                                         Lamih ASLAN

                                                                                     ERGANİ BELEDİYESİ

                                                                                Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

 

Faaliyet Raporları

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi