İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

 

 

 

1-) GENEL BİLGİLER      :

 

            Belediyemiz İşletme Müdürlüğü 1 Müdür 1 düzenleyici memurdan oluşmaktadır. idarece belirtilen halka yönelik hizmet odaklı faaliyetleri aşağıdaki şekildedir. 

            İşletme müdürlüğü alanı dâhilinde kamu kurum ve kuruluşları ile diyaloga girerek çalışmalar yapmak ve ilgili konuları sonuçlandırmak amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

            Birimimize 2014 yılı itibariyle 90.000 TL (DOKSANBİN)TL Ayrılmış olup 63.309,29 (ALTMIŞÜÇBİN ÜÇYÜZDOKUZ YİRMİ DOKUZ KRŞ) Maaş tutarı olarak kullanılmıştır. Ayrıca başka bir harcama kalemi kullanılmamıştır.

 

2-) AMAÇ VE HEDEFLER          :

 

            Belediyemiz işletme müdürlüğü daha etkin ve düzenli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için plan ve programlarını devamlı geliştirmelidir.

           

3-) FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VEDEĞERLENDİRMELER         :

 

            İhdas edilen tarihten bu ana kadar işletme müdürlüğü olarak Belediyemizin hizmet standartlarına azami bir şekilde katkı sunulmaktadır.

            Bu işlemlerde sahalarda vatandaşlara çok daha rahat ve hijyenik ve sıkıntısız ortamlar sağlanmaktadır.

 

4-) KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ     :

 

İşletme müdürlüğümüz orta ve uzun vadede hedefleri olmakla beraber eğitim ve bilgiye dayalı teknolojik donanım ve imkanlarla birimine daha sağlıklı bir işlev kazandırma gayretindedir.

 

5-)ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

Birimimiz faaliyet yılı sonuçları ile koşullar göz önüne alındığında seminer ve eğitim kurslarının sağlanması ile kendi çalışmalarına daha sağlıklı işlev kazandırabilir.

Belediyemiz işletme müdürlüğü olarak verimli ve kaliteli hizmet ağı oluşturma gayreti ve şiariyla hareket edilecektir.Arz ederim.27.02.2015

 

 

 

 

                                                                                                           Ahmet YILMAZ

                                                                                                           Ergani belediyesi

                                                                                                            İşletme Müdürü

                                                                       

 

 

Faaliyet Raporları

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi