EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

2014 YILI FAALİYET RAPORU

 

 

I- GENEL BILGILER

 Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğü’ne bağlı olarak, 1 Emlak müdürü ve 1 Emlak şefinden oluşan personelle hizmet vermektedir.

 

II-AMAÇ ve HEDEFLER

 

            STRATEJİK AMAÇ: Yasal hakları kullanarak, sorumlulukların yerine getirilmesi, ihtiyaç duyulan kamulaştırmaları gerçekleştirerek daha fazla yeşil alan kazanılması ve Ergani kültürüne dönüşü sağlayacak fiziksel bir çevrenin oluşmasına katkı sağlanması.

HEDEF: Belediyeye ait gayrimenkullerin, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirilmesi imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesinin hızlandırılması, yasaların belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilinin ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımının sağlanması.

 

III- FAALIYETLERE ILISKIN BILGI VE DEGERLENDIRMELER

 

              Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçe olarak 360,000.00 tl bütçeye sahip olup yıllık 24,947.00 tl personel maaş gideri mevcut olup, imkanlar dahilinde sadece personel maaşları gideri olarak kullanılan bütçe dışında başka imkanlardan kaynaklı olarak başka harcama yapılmamaktadır.

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

   

             Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü; orta ve uzun vadede hedeflerine ulaşabilmek için bilgi ve teknolojik donanıma sahip ve imkanlar dahilinde birimine yeni bir ivme kazandırmanın gayreti ve sürekliliğini sağlamak için başarılı olmaktadır.

 

 

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

           Birimimizle ilgili faaliyet yılı içerisinde personel istihdamının sağlanması, seminer, eğitim ve yeni teknolojik donanımlarında eklenmesi ile daha verimli daha üst seviyede hizmet vermeye devam edeceğiz. 27/02/2015     

 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                     Kenan BAYAZİT

                                                                                               ERGANİ BELEDİYESİ                   

                                                                                                Emlak ve İstimlak Müd.V

                                                                                                                                                                              

 

Faaliyet Raporları

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi