NİKAH İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER

EVLENMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

·         Çiftler müracaata beraber gelmelidir. 

·         Evlenecek çiftlerden biri ilçede ikamet etmeli, 

·         Çiftler İlçe dışında ikamet ediyorsa; Çiftlerden birinin ikamet ettiği belediye evlendirme memurluğuna birlikte başvurarak evlenme izin belgesi getirilmelidir. 

·         Nüfus cüzdanlarında T.C kimlik numarası olması gerekir. T.C kimlik numarası olmayan çiftlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

·         Bağlı bulundukları İlden Talesemi testi yaptırılıp, İlçe Sağlık Ocakları Aile Hekimlerinden resmi sağlık raporu almaları gerekir

·         Kırtasiyeden temin edecekleri Evlenme Zarfı 

·         Nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri 

·         5 şer adet fotoğraf (Son 6 aylık vesikalık fotoğraf)(Fotoğraflar fotokopi olması halinde kabul edilmeyecektir)

·         Yaşı küçük olanlar:

A-     15 yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez. 

B-     16 yaşını bitirenler mahkeme kararı getirmeleri ile müracaatları kabul edilir 

C-     17 yaşını bitirenler anne ve baba izni ile evlenebilirler 

(Anne ve babanın kendisi, nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri, evlenecek kişiye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği)

·         Bayan boşanmış ve eşi ölmüş ise; boşanma ve eşinin ölüm tarihinden itibaren 300 gün (10 ay) geçmeden evlenemez. Bu sürenin kaldırılması ve evlenilebilmesi için; Aile mahkemesinden İddet Müddetinin kaldırılması kararı ve Kesinleşmiş Şerh alınacaktır. Nüfus cüzdanı yenilenecektir. 

·         Boşanmış olduğu halde nüfus cüzdanında medeni hali Evli görünenlerin işlemi, ancak; nüfus cüzdanları değiştirildiği takdirde yapılacaktır. 

·         Yabancılar için yetkili merkezi makamlarca veya o devletin temsilcilikleri tarafından; Kişinin adını-soyadını, anne ve baba adı ile doğum tarihini, medeni halinin bekar, boşanmış, dul olarak açıkça yazılması evlenmeye engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir.

DİKKAT: HAZIRLANAN EVRAKLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ ALTI (6) AYDIR. (Evlenme yönetmeliğinin 42. Maddesi gereği bu süre içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya işlemden kaldırılır ve iptal edilir .)

Hizmetler

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi