NİSAN 2016 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

           

             Belediyemiz Meclisi NİSAN – 2016 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın çağrısı üzerine 04.04.2016 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Nadir BİNGÖL, Hülya GEDİKLİOĞLU, Sebiha ALÇİÇEK, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Hasip DEMİRTEKİN, Gülistan POLAT, Mehmet Nur PALA, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’dan ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabtı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü. Başkan; bazı öngörülmeyen gelişmelerin yaşandığını ve mümkünse toplantının 05.04.2016 SALI günü yine aynı saatte görüşülmek üzere yarına ertelenmesini teklif etti.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

            Belediyemiz Meclisi ertesi gün  (05.04.2016 SALI) Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Nadir BİNGÖL, Sebiha ALÇİÇEK, Esveri MALÇOK, Mehmet ASLAN, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’dan ibaret olarak toplandı.

           

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilinin seçilmesi”ne geçildi.

           

            Başkan; kendisinin yokluğunda belediye meclisini yönetmek üzere birinci ve ikinci Meclis Başkan Vekilinin seçileceğini, aday olmak isteyenlerin kendilerini beyan etmelerini istedi. Belediyemiz meclis üyelerinden Sebiha ALÇİÇEK ve Abdurrahman KARAOĞLAN (BDP)’den, Ali ASLAN ve Esveri TAŞ ise (AKP)’den aday olduklarını beyan ettiler.

 

            Yapılan kapalı zarf gizli oylamada; Meclis Başkan Vekilliğine (BDP)’den aday olan Sebiha ALÇİÇEK ve Abdurrahman KARAOĞLAN: 11, (AKP)’den aday olan Ali ASLAN ve Esveri TAŞ’a 11 oy, 1 adet de boş oy pusulası çıktığı ve bir eşitliğin söz konusu olduğu görüldü.

 

            Başkan; yasa gereği ikinci bir gizli oylamanın yapılması gerektiğini söyledi. Meclis Üyelerinden Nadir BİNGÖL söz alarak söz konusu seçimin yarın yani 06.04.2016 ÇARŞAMBA günü yine aynı yer ve aynı saatte yapılmasını teklif etti. Başkan bu teklifi meclis üyelerinin oylarına sundu.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

            Belediyemiz Meclisi ertesi gün  (06.04.2016 ÇARŞAMBA) Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Nadir BİNGÖL, Fırat ANLI, Sebiha ALÇİÇEK, Esveri MALÇOK, Büşra ZENGİN, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Mehmet Nur PALA, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’dan ibaret olarak toplandı.

 

./..

 

(S-2-)

 

 

            Başkan; dün yapılan oylamada eşitliğin bozulmadığını ve yasa gereği ikinci bir gizli oylamanın yapılması gerektiğini yineleyerek aday olmak isteyenlerin kendilerini tekrar beyan etmelerini istedi. Belediyemiz meclis üyelerinden Sebiha ALÇİÇEK ve Abdurrahman KARAOĞLAN (BDP)’den, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL ise (AKP)’den aday olduklarını beyan ettiler.

 

            Yapılan ikinci kapalı zarf gizli oylamada; Meclis Başkan Vekilliğine (BDP)’den aday olan Sebiha ALÇİÇEK ve Abdurrahman KARAOĞLAN: 13, (AKP)’den aday olan Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’a da 13 oy çıktığı ve bir kez daha eşitliğin bozulmadığı görüldü.

 

            Başkan; iki kez yapılan birinci ve ikinci Meclis Başkan Vekilinin seçilmesi ile ilgili olarak eşitliğin bozulmaması üzerine, yasa gereği kur’a sistemine başvurulacağını meclis üyelerine hitaben ifade etti ve aday olanların isimlerinin tanzim edilerek kapalı bir torbaya konularak ad çekmek suretiyle seçimin yapılmasına devam edilmesini oylamaya sundu.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

            Başkan; mecliste mevcut bulunan tüm siyasi meclis grup üyelerinin huzurunda kur’a yöntemiyle yapılan ad çekme uygulaması neticesinde;

 

            Meclis Üyelerinden; (BDP)’den Sebiha ALÇİÇEK’in 1’inci Meclis Başkan Vekili, (AKP)’den Süleyman KUTAL’ın ise 2’nci Meclis Başkan Vekili olarak seçildiğini belirterek, Meclis Başkan Vekili olarak seçilenlere bundan sonraki süreçte yapacakları çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

           

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Meclis Kâtiplerinin seçilmesi”ne geçildi.          

           

            Başkan; meclis oturumlarında meclis kâtibi olarak görev yapmak üzere 2 asıl, 2’de yedek üyenin seçilmesi gerektiğini belirterek, aday olmak isteyenlerin kendilerini beyan etmelerini istedi. Belediyemiz meclis üyelerinden Mehmet ASLAN, Gülistan POLAT, Esveri MALÇOK ve Abdurrahman KARAOĞLAN (BDP)’den, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Cihat KAYA, Esveri TAŞ ve Fatma Zehra EROL ise (AKP)’den aday olduklarını beyan ettiler.

 

            Yapılan kapalı zarf gizli oylamada; BDP Meclis Üyeleri; Mehmet ASLAN: 14, Gülistan POLAT: 14 oy alarak (ASIL) Meclis Kâtip Üyeliğine, Esveri MALÇOK: 14, Abdurrahman KARAOĞLAN: 14 oy alarak (YEDEK) Meclis Kâtip Üyeliğine oy çokluğu ile seçildiler.

 

AKP Meclis Üyeleri Mehmet Seydi GÜNEŞ: 12, Cihat KAYA: 12, Esveri TAŞ: 12 ve Fatma Zehra EROL: 12 oy aldıkları görüldü.

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Daimi Encümenlerin seçilmesi”ne geçildi.    

           

            Başkan; encümen oturumlarında görev yapmak üzere 3 daimi encümen üyesinin seçilmesi gerektiğini, aday olmak isteyenlerin kendilerini beyan etmelerini istedi. Meclis Üyelerinden Sevda YİĞİT, Hasip DEMİRTEKİN ve Ercan KARADAŞ (BDP)’den, Ali ASLAN, Mustafa ZENGİN ve Hasan YEŞİL ise (AKP)’den aday gösterildi.

 

            Yapılan kapalı zarf gizli oylamada; (BDP) Meclis Üyeleri Sevda YİĞİT: 13, Hasip DEMİRTEKİN: 13, ve Ercan KARADAŞ: 13 oy, (AKP) Meclis Üyeleri Ali ASLAN: 13, Mustafa ZENGİN: 13 ve Hasan YEŞİL’ in de: 13 oy aldıkları ve bir eşitliğin söz konusu olduğu görüldü.

 

            Başkan; yapılan oylamada eşitliğin bozulmadığını ve yasa gereği ikinci bir gizli oylamanın yapılması gerektiğini yineleyerek aday olmak isteyenlerin kendilerini tekrar beyan etmelerini istedi. Meclis Üyelerinden Sevda YİĞİT, Hasip DEMİRTEKİN ve Ercan KARADAŞ (BDP)’den, Ali ASLAN, Mustafa ZENGİN ve Hasan YEŞİL ise (AKP)’den aday gösterildi.

 

./..

 

(S-3-)

 

 

            Yapılan ikinci kez kapalı zarf gizli oylamada; Daimi Encümen Üyeliğine (BDP) Meclis Üyeleri Sevda YİĞİT: 13, Hasip DEMİRTEKİN: 13, ve Ercan KARADAŞ: 13 oy, (AKP) Meclis Üyeleri Ali ASLAN: 13, Mustafa ZENGİN: 13 ve Hasan YEŞİL’in de: 13 oy aldıkları ve bir kez daha eşitliğin bozulmadığı görüldü.

 

            Başkan; iki kez yapılan Daimi Encümen Üyelerinin seçilmesi ile ilgili olarak eşitliğin bozulmaması üzerine, yasa gereği kur’a sistemine başvurulacağını meclis üyelerine hitaben ifade etti ve aday gösterilenlerin isimlerinin tanzim edilerek kapalı bir torbaya konularak ad çekmek suretiyle seçimin yapılmasına devam edilmesini oylamaya sundu.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

            Başkan; mecliste mevcut bulunan tüm siyasi meclis grup üyelerinin huzurunda kur’a yöntemiyle yapılan ad çekme uygulaması neticesinde;

 

            Meclis Üyelerinden; (BDP)’den Sevda YİĞİT ve Ercan KARADAŞ, (AKP)’ den ise Hasan YEŞİL’ in Daimi Encümen Üyeliğine seçildiğini belirterek, Daimi Encümen Üyesi olarak seçilenlere bundan sonraki süreçte yapacakları çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

           

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçilmesi”ne geçildi.           

 

Yapılan açık oylamada; Meclis Üyelerinden Nihayet TAŞ: 26, Abdurrahman KARAOĞAN: 26, Hasip DEMİRTEKİN: 26, Mustafa ZENGİN: 26 ve Esveri TAŞ: 26 oy alarak oy birliği ile plan ve bütçe komisyonu üyeliğine seçildiler.

           

MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “İmar Komisyonu Üyelerinin seçilmesi”ne geçildi.    

 

Yapılan açık oylamada; Meclis Üyelerinden Ercan KARADAŞ: 26, Gülistan POLAT: 26, Nihayet TAŞ: 26, Ali ASLAN: 26 ve Cihat KAYA: 26 oy alarak oy birliği ile imar komisyonu üyeliğine seçildiler.

 

MADDE 6: Gündemin altıncı maddesi olan “Faaliyet Raporunun okunması”na geçildi.    

           

Başkan; yasa gereği yerini Meclis 2. Başkan Vekiline bıraktı. Konu üzerinde belediyemizin ilgili birim amirlerinin/yöneticilerinin geniş izahatlarıyla müzakerelerde bulunuldu.

           

            Meclis 2. Başkan Vekili; Ergani Belediyesi genel faaliyet raporunu oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “Denetim Raporunun okunması”na geçildi.  

           

Başkan; 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 25’inci maddesi uyarınca, belediyemiz meclisince oluşturulan 5 kişiden müteşekkil denetim komisyonu raporunun meclis üyelerine hitaben okutarak, madde madde ve tümü üzerinden oylama yapılmasını istedi.

           

            Yapılan açık oylamada; 2015 mali yılı denetim komisyonu raporu meclis üyelerine hitaben okutularak madde madde ve tümü üzerinden oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “İlçemize bağlı muhtelif mahallelerin (Çay köy, Kavurma küpü, Yoncalı) orman kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişilerin tespit edilmesi konusunun görüşülmesi”ne geçildi.

 

./..

 

 

(S-4-)

 

            Başkan; Diyarbakır Kadastro Müdürlüğünün 21.03.2016 tarihli ve 653951 sayılı yazısını meclis üyelerine hitaben okutarak İlçemize bağlı Çay köy, Kavurma küpü ve (Yoncalı - bilirkişi vermekten imtina etmiştir.) Mahallelerinde yapılacak orman kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen isimleri teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

 

ÇAYKÖY MAHALLESİ

 

 

KAVURMA KÜPÜ MAHALLESİ

S.No

Adı-Soyadı

Baba Adı

Doğum Tar.

S.No

Adı-Soyadı

Baba Adı

Doğum Tar.

01

Eşref KAPLAN

Ahmet

21.11.1957

01

-

-

-

02

Mustafa KAN

Mustafa

01.01.1966

02

-

-

-

03

Abbas ÖTENEN

Abdulcemil

04.05.1972

03

-

-

-

04

Mehmet KARABULUT

Cuma

01.02.1985

04

-

-

-

05

Kazim ŞİMŞEK

Remezan

12.08.1967

05

-

-

-

06

Mehmet Ali KAYA

Ali

07.07.1950

06

-

-

-

 

YONCALI MAHALLESİ

 

 

NOT: Kavurma Küpü Mahalle sakinleri ve bilahare Mahalle Muhtarının yazılı dilekçe ile belediyemize başvurusu neticesinde söz konusu bilirkişi üyeliğini istemediklerini ve bu çalışmalarda görev yapmaktan imtina ettiklerini beyan ettiklerinden liste tanzim edilememiştir.

S.No

Adı-Soyadı

Baba Adı

Doğum Tar.

01

Zülfi ACAR

Harun

01.07.1955

02

Mehmet YILDIRIM

Mustafa

01.01.1968

03

İbrahim Halil ÖZDAL

Abdullah

01.03.1954

04

Abdulhamit YILDIRIM

Hasan

06.03.1966

05

Vahap YILDIRIM

İsmet

01.03.1965

06

Zülküf ŞENER

Fekir

01.03.1963

 

MADDE 9: Gündemin dokuzuncu maddesi olan “Ergani Belediyesi İhtisas Komisyonları raporlarının okunması”na geçildi.

 

            Başkan; geçen ay belediyemiz meclisimizce gerekli çalışmaların yapılarak bu ayda görüşülmek üzere havale edilen ve iş bu meclis kararı ekinde sunulan Belediyemiz Çevre ve Temizlik Komisyonu, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu, Şehirleşme Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonu’na ait dört (4) adet ihtisas komisyonu çalışma raporları meclis üyelerine hitaben okutularak yapılan çalışmaları meclis üyelerinin oyuna sundu.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 10: Gündemin onuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

           

1-) Mülkiyeti Orhan DİNLER’e ait tadilat dosyası oya sunuldu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 11: Gündemin on birinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

2-) Mülkiyeti Hüseyin ORUÇ, Muhittin ORUÇ ve Ramazan ORUÇ’a ait tadilat dosyası oya sunuldu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 12: Gündemin on ikinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

3-) Mülkiyeti Sezai YAVUZ ve müştereklerine ait tadilat dosyası İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

./..

 

 

(S-5-)

 

MADDE 13: Gündemin on üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi İhtisas Komisyonların teklif yazılarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü faaliyet alanında belirlenmiş olan muhtelif konularda çalışmalar yapmak üzere ilgili komisyon üyelerince (Çevre ve Temizlik Komisyonu, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu, Şehirleşme Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu) yazılı olarak sunulan teklif yazılarının belediyemizin ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmesini oya sundu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek MAYIS - 2016 ayının ilk haftasında (02 MAYIS 2016 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da) belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (06.04.2016)  

 

 

 

 

  Av. Ramazan KARTALMIŞ

                                                                       Belediye Başkanı

 

 

Sevda YİGİT                                                                                                           Gülistan POLAT

Kâtip                                                                                                                        Yedek Kâtip

 

 

 

 

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi