MAYIS 2016 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 

 

 

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

           

             Belediyemiz Meclisi MAYIS – 2016 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 02.05.2016 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Nadir BİNGÖL, Hülya GEDİKLİOĞLU, Fırat ANLI, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Mehmet Nur PALA, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet YILDIRIM, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’dan ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü.

 

Başkan; İlçemiz Şirinevler Mahallesi Elazığ karayolu üzerindeki mevcut ilçe garajı alanında yeni bir ilçe garajı (terminal) yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunda gündem dışı görüşülmek üzere bir teklifinin olduğunu ve konunun gündeme dahil edilmesini oylamaya sundu.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. 

           

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Kesin Hesabın (2015 Mali Yılı) görüşülmesi”ne geçildi.      

           

            Başkan; Yapılan uzun değerlendirmelerden sonra belediyemiz 2015 mali yılı kesin hesabını;

 

GELİR TOPLAMI  : 28.453.551,12-TL.

 

GİDER TOPLAMI  : 32.098.505,09-TL. olarak oya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Kadın Komisyonu Üyelerinin seçilmesi”ne geçildi.           

 

Meclis Üyelerinden Sevda YİĞİT, Nihayet TAŞ ve Fatma Zehra EROL aday olduklarını beyan ettiler. Başkan; adayları oylamaya sundu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği kabul edildi.

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi İhtisas Komisyonları raporlarının okunması”na geçildi.

 

            Başkan; geçen ay belediyemiz meclisimizce gerekli çalışmaların yapılarak bu ayda görüşülmek üzere havale edilen ve iş bu meclis kararı ekinde sunulan NİSAN – 2016 ayı’na ait Belediyemiz Çevre ve Temizlik Komisyonu, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu, Şehirleşme Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonu’na ait dört (4) adet ihtisas komisyonu çalışma raporları meclis üyelerine hitaben okutularak yapılan çalışmaları meclis üyelerinin oyuna sundu.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

 

./..

 

(S-2-)

 

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi İhtisas Komisyonları teklif yazılarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Meclis 2. Başkan Vekili; Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü faaliyet alanında belirlenmiş olan muhtelif konularda çalışmalar yapmak üzere ilgili komisyon üyelerince (Çevre ve Temizlik Komisyonu, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu, Şehirleşme Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu) yazılı olarak sunulan teklif yazılarının belediyemizin ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmesini oya sundu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

1-) Mülkiyeti Sezai YAVUZ ve müştereklerine ait ilçemiz kavurma küpü mahallesi, papaz gölü mevkii pafta: L43A25B1C, Ada: 159, Parsel: 2’de kayıtlı taşınmaz ve mülkiyeti Bedirhan ACAR ve müştereklerine ait ilçemiz kavurma küpü mahallesi, papaz gölü mevkii, Pafta: L43A25B1C, Ada: 164, Parsel: 4’te kayıtlı taşınmazlar ile ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazı ve Kararlar Daire Başkanlığı Belediye Meclisinin 15.01.2016 tarih ve 23 sayılı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine istinaden ekte sunulan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği dosyasında belirtildiği şekilde söz konusu parsellerin konut dışı kentsel çalışma alanı Emsal: 0,60, Yen Çok: 9,50 mt. park ve belediye hizmet alanı olarak tadil edilmesi oya sunuldu.

 

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU’ nun Çekimser oyuna karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 6: Gündemin altıncı maddesi olan “Memur-İşçi kadro iptal-ihdas konusunun görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; 1 Adet boş “Eğitmen” kadrosunun ihdası ile ilgili hazırlanan (I ve IV) sayılı cetvelleri teker teker meclis üyelerinin oylarına sundu.

 

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; M. Cemal DOLU, Hasan YEŞİL, Cihat KAYA, M. Seydi GÜNEŞ, Süleyman KUTAL, Mustafa ZENGİN, Hasan AKTAŞ ve Necmi ŞAHİN’ in ret oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

            - Günden Dışı Maddenin görüşülmesi

MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “İlçemiz Şirinevler Mahallesi Elazığ karayolu üzerindeki mevcut ilçe garajı alanında yeni bir ilçe garajı (terminal) yapılması ile ilgili Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; gündem maddesinde ifade edilen konu ile ilgili ilçemiz Şirinevler Mahallesi Elazığ karayolu üzerindeki mülkiyeti belediyemize ait Pafta: 36, Ada: 1034, Parsel 21’de kayıtlı 12.364 m2’lik mevcut ilçe garajı alanında yeni bir ilçe garajı (terminal) yapılması şartı ile, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere yetki talep etti.

 

            Yapılan açık oylamada Belediye Başkanı’na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek HAZİRAN - 2016 ayının ilk haftasında (01 HAZİRAN 2016 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da) belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

  Av. Ramazan KARTALMIŞ

                                                                       Belediye Başkanı

 

Mehmet ASLAN                                                                                                     Gülistan POLAT

Kâtip                                                                                                                        Kâtip

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi