HAZİRAN 2016 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

             Belediyemiz Meclisi HAZİRAN – 2016 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 01.06.2016 ÇARŞAMBA günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Nadir BİNGÖL, Hülya GEDİKLİOĞLU, Fırat ANLI, Esveri MALÇOK, Büşra ZENGİN, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Mehmet Nur PALA, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ dan ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü.

 

            Başkan; daha önce 09.10.2015/37 ve 02.12.2015/45 tarihli ve sayılı meclis kararları ile imar komisyonuna havale edilmiş olan imar değişikliği dosyalarının yeni hallerinin yeniden imar komisyonunda görüşülerek gündemin 3’üncü maddesindeki imar tadilatları gündemine getirilmesini oya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Ergani Belediyesi İhtisas Komisyonları raporlarının okunması”na geçildi.

 

            Başkan; geçen ay belediyemiz meclisimizce gerekli çalışmaların yapılarak bu ayda görüşülmek üzere havale edilen ve iş bu meclis kararı ekinde sunulan MAYIS–2016 ayı’na ait Belediyemiz Çevre ve Temizlik Komisyonu, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu, Şehirleşme Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonu’na ait dört (4) adet ihtisas komisyonu çalışma raporları meclis üyelerine hitaben okutularak yapılan çalışmaları meclis üyelerinin oyuna sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Ergani Belediyesi İhtisas Komisyonları teklif yazılarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü faaliyet alanında belirlenmiş olan muhtelif konularda çalışmalar yapmak üzere ilgili komisyon üyelerince (Çevre ve Temizlik Komisyonu, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu, Şehirleşme Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu) yazılı olarak sunulan teklif yazılarının belediyemizin ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmesini oya sundu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

          Diyarbakır İli Ergani İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kıralan Dink Mevkii’nde bulunan Mülkiyeti Ahmet KARAHAN’ a ait bahse konu İmar Plan Değişikliği oylamaya sunuldu.

 

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU, Necmi ŞAHİN, Derya ÖZGÜL, Ali ASLAN, Mehmet Sıdık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan YEŞİL, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ ın ret oylarıyla gündem maddesi 12’ye 11 oy çokluğu ile red edildi.

 

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

          Diyarbakır İli Ergani İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kıralan Dink Mevkii’nde bulunan Mülkiyeti Mehmet ÇELİK’ e ait bahse konu İmar Plan Değişikliği oylamaya sunuldu.

./..

 

(S-2-)

 

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU, Necmi ŞAHİN, Derya ÖZGÜL, Ali ASLAN, Mehmet Sıdık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan YEŞİL, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ ın ret oylarıyla gündem maddesi 12’ye 11 oy çokluğu ile red edildi.

 

MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

          Diyarbakır İli Ergani İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kıralan Dink Mevkii’nde bulunan Mülkiyeti Yılmaz ÇELİK, Bedirhan Yiğit, Hacı KARAKOYUN, Mehmet Zülfi KARAKOYUN ve Zülfikar KARAKOYUNA’ a ait bahse konu İmar Plan Değişikliği oylamaya sunuldu.

 

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU, Necmi ŞAHİN, Derya ÖZGÜL, Ali ASLAN, Mehmet Sıdık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan YEŞİL, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ ın ret oylarıyla gündem maddesi 12’ye 11 oy çokluğu ile red edildi.

 

MADDE 6: Gündemin altıncı maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

          Diyarbakır İli Ergani İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kıralan Dink Mevkii’nde bulunan Mülkiyeti Mustafa GÜZEL ve Oral KAYA’ YA ait bahse konu İmar Plan Değişikliği oylamaya sunuldu.

 

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU, Necmi ŞAHİN, Derya ÖZGÜL, Ali ASLAN, Mehmet Sıdık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan YEŞİL, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ ın ret oylarıyla gündem maddesi 12’ye 11 oy çokluğu ile red edildi.

 

MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

          Diyarbakır İli Ergani İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kıralan Dink Mevkii’nde bulunan Mülkiyeti Şeyhmus KANĞAL’ a ait bahse konu İmar Plan Değişikliği oylamaya sunuldu.

 

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU, Necmi ŞAHİN, Derya ÖZGÜL, Ali ASLAN, Mehmet Sıdık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan YEŞİL, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ ın ret oylarıyla gündem maddesi 12’ye 11 oy çokluğu ile red edildi.

 

MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

          Diyarbakır İli Ergani İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kıralan Dink Mevkii’nde bulunan Mülkiyeti Mehmet Ali TAŞ ve Bedirhan YİĞİT’ e ait bahse konu İmar Plan Değişikliği oylamaya sunuldu.

 

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU, Necmi ŞAHİN, Derya ÖZGÜL, Ali ASLAN, Mehmet Sıdık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan YEŞİL, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ ın ret oylarıyla gündem maddesi 12’ye 11 oy çokluğu ile red edildi.

 

MADDE 9: Gündemin dokuzuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

          Diyarbakır İli Ergani İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kıralan Dink Mevkii’nde bulunan Mülkiyeti Edip ÇELİK ve Yılmaz ÇELİK’ e ait bahse konu İmar Plan Değişikliği oylamaya sunuldu.

 

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU, Necmi ŞAHİN ve Derya ÖZGÜL’ ün ret oylarına karşılık diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.  

./..

(S-3-)

 

MADDE 10: Gündemin onuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

          Diyarbakır İli Ergani İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kıralan Dink Mevkii’nde bulunan Mülkiyeti Cüneyt TARAN, Mevlüt ATA ve Feyzi KOCAKAPLAN’ a ait bahse konu İmar Plan Değişikliği oylamaya sunuldu.

 

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU, Necmi ŞAHİN ve Derya ÖZGÜL’ ün ret oylarına karşılık diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.  

 

Başkan; araya resmi tatil (Cumartesi-Pazar) girdiğinden 06.06.2016 Pazartesi günü yine aynı yer ve aynı saatte buluşmak üzere bu günkü toplantıya son verilmesini oylamaya sundu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. 

 

MADDE 11: Gündemin on birinci maddesi olan “Diyarbakır Kadastro Müdürlüğünün “Bilirkişi Seçimi” ile ilgili yazılarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; Diyarbakır Kadastro Müdürlüğünün 10.05.2016 tarihli ve 1102314 sayılı yazısını meclis üyelerine hitaben okutarak daha önce belediyemiz meclisinin almış olduğu 06.04.2016/38 tarih ve sayılı kararda; İlçemize bağlı Çay köy mahallesindeki listede adı bulunan Mehmet KARABULUT’ un 40 yaşını doldurmadığı, yine İlçemize bağlı Yoncalı mahallesindeki listede ise adı bulunan Zülfi ACAR’ ın bilirkişi olma niteliğini yitirdiğinden, adı geçenlerin yerine aşağıdaki listeye adları eklenen Mehmet Ali KILIÇ ve Cevdet MALÇOK’ un bilirkişi olarak görev yapmak üzere teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.    

 

MADDE 12: Gündemin on ikinci maddesi olan “Memur-İşçi kadro iptal-ihdas konusunun görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; 8 Adet boş “Tekniker” kadrosunun ihdası ile ilgili hazırlanan (I) sayılı cetveli meclis üyelerinin oylarına sundu.

 

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Ali ASLAN, Mehmet Sıdık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ ın ret oylarıyla gündem maddesi 11’e 10 oy çokluğu ile red edildi.

 

MADDE 13: Gündemin on üçüncü maddesi olan “Sözleşmeli personel (Eğitmen) çalıştırılması konusunun görüşülmesi”ne geçildi.

 

Başkan; gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Ali ASLAN, Mehmet Sıdık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ ın ret oylarıyla gündem maddesi 11’e 10 oy çokluğu ile red edildi.

 

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek TEMMUZ - 2016 ayının ilk haftasında (04 TEMMUZ 2016 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da), 04-08/07/2016 günlerinin hükümet kararıyla resmi tatil ilan edilmesi halinde (11 TEMMUZ 2016 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da) belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (07.06.2016)  

 

 

Av. Ramazan KARTALMIŞ                        Mehmet ASLAN                               Gülistan POLAT

Belediye Başkanı                                           Katip                                                  Katip

 

 

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi