TEMMUZ 2016 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

             Belediyemiz Meclisi TEMMUZ – 2016 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 11.07.2016 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Nadir BİNGÖL, Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ dan ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü.

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Ergani Belediyesi İhtisas Komisyonları raporlarının okunması”na geçildi.

 

            Başkan; geçen ay belediyemiz meclisimizce gerekli çalışmaların yapılarak bu ayda görüşülmek üzere havale edilen ve iş bu meclis kararı ekinde sunulan HAZİRAN–2016 ayı’na ait Belediyemiz Çevre ve Temizlik Komisyonu, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu, Şehirleşme Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonu’na ait dört (4) adet ihtisas komisyonu çalışma raporları meclis üyelerine hitaben okutularak yapılan çalışmaları meclis üyelerinin oyuna sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi..

 

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi”ne geçildi.

 

            Meclis Üyelerinden Esveri MALÇOK, söz alarak iş bu komisyon üyelerinin seçilmesi ile ilgili maddenin önümüzdeki bir başka tarihte görüşülmek üzere ertelenmesini teklif etti. Başkan; söz konusu teklifi meclis üyelerinin oyuna sundu.

            Yapılan açık oylamada 13’e 12 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi”ne geçildi.

 

            Meclis Üyelerinden Esveri MALÇOK, söz alarak iş bu komisyon üyelerinin seçilmesi ile ilgili maddenin önümüzdeki bir başka tarihte görüşülmek üzere ertelenmesini teklif etti. Başkan; söz konusu teklifi meclis üyelerinin oyuna sundu.

            Yapılan açık oylamada 13’e 12 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi”ne geçildi.

 

            Meclis Üyelerinden Esveri MALÇOK, söz alarak iş bu komisyon üyelerinin seçilmesi ile ilgili maddenin önümüzdeki bir başka tarihte görüşülmek üzere ertelenmesini teklif etti. Başkan; söz konusu teklifi meclis üyelerinin oyuna sundu.

            Yapılan açık oylamada 13’e 12 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi”ne geçildi.

 

            Meclis Üyelerinden Esveri MALÇOK, söz alarak iş bu komisyon üyelerinin seçilmesi ile ilgili maddenin önümüzdeki bir başka tarihte görüşülmek üzere ertelenmesini teklif etti. Başkan; söz konusu teklifi meclis üyelerinin oyuna sundu.

            Yapılan açık oylamada 13’e 12 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

./..

 

(S-2-)

 

MADDE 6: Gündemin altıncı maddesi olan “Ergani Belediyesi Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi”ne geçildi.

 

            Meclis Üyelerinden Esveri MALÇOK, söz alarak iş bu komisyon üyelerinin seçilmesi ile ilgili maddenin önümüzdeki bir başka tarihte görüşülmek üzere ertelenmesini teklif etti. Başkan; söz konusu teklifi meclis üyelerinin oyuna sundu.

            Yapılan açık oylamada 13’e 12 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Meclis Üyelerinden Abdurrahman KARAOĞLAN söz olarak Mülkiyeti Mehmet ÇELİK’ e ait İlçemiz Kıralan Mahallesi, Ada: 186, Parsel: 4 ile Ada: 193, Parsel: 3’te kayıtlı taşınmazlar ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı tadilat dosyasının imar komisyonuna havale edilerek etraflıca incelenmek üzere önümüzdeki aya ertelenmesini teklif etti. Başkan; söz konusu teklifi meclis üyelerinin oyuna sundu.

            Yapılan açık oylamada13’e 12 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Meclis Üyelerinden Abdurrahman KARAOĞLAN söz olarak Mülkiyeti Mehmet Ali TAŞ’ a ait İlçemiz Kıralan Mahallesi, Ada: 161, Parsel: 4 ile Ada: 162, Parsel: 6 ve Ada: 171, Parsel: 11’de kayıtlı taşınmazlar ile ilgili olarak ekte sunulan 1/1000 ölçekli imar planı tadilat dosyasının imar komisyonuna havale edilerek etraflıca incelenmek üzere önümüzdeki aya ertelenmesini teklif etti. Başkan; söz konusu teklifi meclis üyelerinin oyuna sundu.

            Yapılan açık oylamada 13’e 12 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 9: Gündemin dokuzuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Meclis Üyelerinden Abdurrahman KARAOĞLAN söz olarak Mülkiyeti Asım ALTAN’ a ait İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi, Ada: 886, Parsel: 9’da kayıtlı taşınmaz ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı tadilat dosyasının imar komisyonuna havale edilerek etraflıca incelenmek üzere önümüzdeki aya ertelenmesini teklif etti. Başkan; söz konusu teklifi meclis üyelerinin oyuna sundu.

            Yapılan açık oylamada 13’e 12 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek AĞUSTOS - 2016 ayının ilk haftasında (01 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (11.07.2016)  

 

 

 

  Av. Ramazan KARTALMIŞ

                                                                       Belediye Başkanı

 

 

Mehmet ASLAN                                                                                                     Gülistan POLAT

Kâtip                                                                                                                        Kâtip

 

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi