Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Ergani İlçesi Kemaliye Mah. 160 Ada 6 Parsel İmar Planı Değişikliği İlanı

ERGANİ (DİYARBAKIR) KEMALİYE MAHALLESİ160 ADA 6 PARSEL RESMİ KURUM ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİVE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER 1. PLANLAMA ALANIN GENEL ÖZELLİKLERİ 2 2. PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER 4 2.1. PLANLAMA ALANIN TANIMI 4 2.2. PLANLAMA ALANIN KONUMU 5 2.3. ONAYLI İMAR PLANI KARARLARI 6 2.4. MÜLKİYET DURUMU 6 3. PLANLAMA GEREKÇESİ VE PLAN KARARLARI 7 3.1. PLANLAMA GEREKÇESİ 7 3.2. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI 7 3.2.1. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 7 3.2.2. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN NOTLARI 8 3.3. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI 8 3.3.1. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 8 3.3.2. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN NOTLARI 9 RESİMLER Resim 1: Diyarbakır İlinin Ülke İçerisindeki Yeri 2 Resim 2: Diyarbakır İli İdari Bölünüş 2 Resim 3: Planlama Alanı Uydu Fotoğrafı 5 Resim 4: Onaylı İmar Planı 6 Resim 5: Nazım İmar Planı Değişikliği 7 Resim 6: Uygulama İmar Planı Değişikliği 8 TABLOLAR Tablo 1: Diyarbakır İli Nüfus Gelişimi 3 Tablo 2: Ergani İlçesi Nüfus Gelişimi 5 Tablo 3: Uygulama İmar Planı Arazi Kullanım Tablosu 9 1. PLANLAMA ALANIN GENEL ÖZELLİKLERİ Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin orta kısmında, Mezopotamya’nın kuzeyinde yer almaktadır. Doğuda Batman ve Muş, batıdaŞanlıurfa, Adıyaman, Malatya,kuzeyde Elazığ ve Bingöl,güneyde ise Mardin illeri bulunmaktadır. Yüzölçümü 15.355 kilometrekaredir. Diyarbakır ilinin; Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur, Yenişehir olmak üzere 17 ilçesi bulunmaktadır. Resim 1: Diyarbakır İlinin Ülke İçerisindeki Yeri Resim 2: Diyarbakır İli İdari Bölünüş Diyarbakır, yeryüzü şekilleri açısından genelde dağlarla çevrili, ortası hafif çukurlaşmış görünümündedir. İl, Güneydoğu Torosların kollarıyla çevrilidir. İlin en yüksek dağı Muş sınırı yakınındaki Anduk Dağıdır (2830 m.) Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Diyarbakır, yüzyıllar boyunca Güneydoğu Anadolu’nun fikir, sanat, kültür ve bilim merkezi olmuştur. Önemli bir ticaret merkezi olan şehir günümüzde de bu özelliğini korumaktadır. 2015 yılı nüfus sayımlarına göre Diyarbakır nüfusu 1.654.196’dır. Nüfusu bir önceki yıla göre %1,17’lik artış göstermiştir. Nüfus yoğunluğu 108 kişi/ km2’dir. Tablo 1: Diyarbakır İli Nüfus Gelişimi YIL TOPLAM ŞEHİR KIR 1965 475.916 162.467 313.449 1970 581.208 238.504 342.704 1975 651.233 281.960 369.273 1980 778.150 374.264 403.886 1985 934.505 472.055 462.450 1990 1.094.996 600.640 494.356 2000 1.362.708 817.692 545.016 2007 1.460.714 855.389 605.325 2008 1.492.828 1.051.511 441.317 2009 1.515.011 1.079.160 435.851 2011 1.570.943 1.132.351 438.592 2012 1.592.167 1.155.258 436.909 2013 1.607.437 1.607.437 0 2015 1.654.196 1.654.196 0 2. PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER 2.1. PLANLAMA ALANIN TANIMI Ergani İlçesi Diyarbakır'a 56 Km uzaklıkta, Diyarbakır - Elazığ karayolu üzerinde, Zülküfil Dağının eteğinde kurulmuştur, İlçe rakımı 955 metredir. Kuzeyinde Maden ve Alacakaya, Güneyinde, Şanlıurfa (Siverek), Doğusunda Diyarbakır İli, (Dicle ve Eğil),Batısında Diyarbakır (Çermik ve Çüngüş) İlçeleri ile çevrilidir.39—50 doğu boylam ve 37—32 kuzey enlemindedir. Kuzey ve batı kısımları dağlık olup, güneyi ise geniş bir ovaya sahiptir, İlçenin toplam yüzölçümü 1. 489 km2’dir. İlçede tam anlamıyla karasal İklim hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. En yüksek sıcaklık yazın 45 C' ye yükselmektedir. Kış aylarında ise en düşük sıcaklık ise -5 C' ye varmaktadır. Bitki Örtüsü genellikle meşe ağacından oluşmaktadır. Belli başlı akarsuyu olan Dicle, Boğaz Çayı ve deve geçididir. Ergani'nin çevresi oldukça verimli kaynaklara sahiptir. İlçe merkezinde 5—6 m. derinlikte su çıktığı gibi derin sondaj çalışmaları sonunda 50m. Civarında zengin yataklara rastlanmıştır. İlçenin akarsularından Dicle Nehri ilçe merkezinin 20 km kuzeyinden geçer. Kalenderden ilçe topraklarından 17 km. boyunca aktıktan sonra Dicle topraklarına girer. Boğaz çayı ise Ergani'nin 7km, batısında Boğaz mevkiinde çıkar. Deve Geçidi suyuna karıştıktan sonra Dicle'nin bir kolunu oluşturan ilçenin üç suyu ise merkezin 8km. Güneyinde Boğaz suyuna karışır. Zülkifil Dağı’nın eteğine kurulmuş ve günümüzde şehirleşmesi sürekli ovaya doğru genişlemiş, özellikle tarihi Hilar Köyü harabeleriyle adını dünyaya duyurmuştur. İlçenin ekonomisi, tarım, hayvancılık ve hizmet sektörüne bağlıdır. İlçe merkezinin kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğudaki köylerde çiftçiler bağcılık, meyvecilik, sebzecilikle meşgul olmaktadırlar. Bu bölgede tahıl üretimi arazinin elverişsizliği nedeniyle aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. İlçe merkezinin güney, güneydoğu ve güney-batısında kuru tarım ziraatı dikkat çekicidir. Ekilen bölümlerin başında buğday, arpa, mercimek, kavun, karpuz ve ayçiçeği gelmektedir. Önceleri bol miktarda ekilen akdarı son yıllarda yerini başka ürünlere bırakmıştır, İlçede sulu tarım yok denilecek kadar azdır, Ancak Yol köprü, Yeşilköy, Pınarkaya, Ortayazı köylerinde az da olsa yapılmaktadır. Buralarda özellikle pamuk ve yeni olmakla birlikte şekerpancarı ekilmektedir. Orta bölümün güneyindeki bölümde taşlık alan çoktur. Zamanla taşlarda temizlenen kısımlar ekilebilmektedir. Modern tarım araçlarının artması nedeniyle sürülebilen alan miktarı gün geçtikçe artmaktadır. İlçe tarım teşkilatı, tarımın geliştirilebilmesi konusunda uğraş vermektedir. Değişik yörelerde buğday geliştirebilme projesi 300 dönümlük alanda ise çayır ve mera ıslahı yapılmaktadır. Genel olarak yetiştirilen ürünler arasında; buğday, arpa, darı, burçak, pirinç, nohut, mercimek, şekerpancarı, pamuk, ayçiçeği, yonca, kuru soğan, karpuz, sebze, meyve ve bağcılık yer alır. İlçede Çimento Fabrikası, Un Fabrikası, Süt Fabrikası ve Toprak Mahsulleri Ofisi bulunmaktadır. Ayrıca ilçede 135 iş yerinden oluşan küçük sanayi sitesi mevcuttur. Tablo 2: Ergani İlçesi Nüfus Gelişimi YIL TOPLAM ŞEHİR KIR 1970 50.766 18.544 32.222 2008 111.921 62.287 49.634 2009 112.867 63.065 49.802 2011 109.217 69.647 39.570 2012 112.301 72.230 40.071 2013 121.072 121.072 0 2014 123.474 123.474 0 2015 125.290 125.290 0 2.2. PLANLAMA ALANIN KONUMU Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılan alan; Diyarbakır ili, Ergani ilçesi, KemaliyeMahallesinde yer almakta, 13.935 m² büyüklükteki 160 Ada 6Parselin 2.759 m²’likkısmını kapsamaktadır.Ergani ilçe merkezine yaklaşık3km mesafededir. Resim 3: Planlama Alanı Uydu Fotoğrafı 2.3. ONAYLI İMAR PLANI KARARLARI Planlama alanı Ergani ilçe merkezinin kuzey doğusundadır. Parselin tamamı onaylı uygulama imar planı sınırları içerisinde ve gelişme konut alanı kullanımında kalmaktadır. Resim 4: Onaylı İmar Planı 2.4. MÜLKİYET DURUMU Nazım ve Uygulama İmar Planı hazırlanan Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Kemaliye Mahallesi160 Ada 6 numaralı parselin tamamı,özelmülkiyettedir. Bakanlar Kurulu’nun 25.01.2016 tarih ve 2016-8432 sayılı kararı ile söz konusu parsellerin kamulaştırılmasına karar verilmiştir. 3. PLANLAMA GEREKÇESİ VE PLAN KARARLARI 3.1. PLANLAMA GEREKÇESİ Diyarbakırİlinde kamu güvenliğinin sağlanması ve sosyal donatı ihtiyacının giderilmesi bu değişikliğin temel gerekçesidir. Bu kapsamda emniyet hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla söz konusu alanda 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. Bu doğrultuda; tahsis edilmiş olan söz konusu parsele, emniyet hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla “Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı)” olarak kullanım kararı önerilmiştir. 3.2. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI 3.2.1. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile;onaylı planda gelişme konut alanı olarak kullanım kararı bulunan 3.076m²’lik imar adasının 2.759 m²’lik kısmı “Kamu Hizmet Alanı”,317 m²’lik kısmı ise yol olarak tanımlanıştır. Resim 5: Nazım İmar Planı Değişikliği 3.2.2. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN NOTLARI 1. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Onaylanmadan Uygulamaya Geçilemez. 2. Açıklanmayan Hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu İle İlgili Yönetmelik Hükümleri Geçerlidir. 3.3. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI 3.3.1. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği ile; onaylı planda gelişme konut alanı olarak kullanım kararı bulunan 3.076 m²’lik imar adasının 2.759 m²’lik kısmı “Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı)”, 317 m²’lik kısmı ise Kamu Yararı Kararı kapsamında olmaması nedeni ile yol olarak tanımlanmış, doğu cephesinden 10 metre, diğer tüm cephelerden ise 5’er metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılmış, Emsal (E)=1.00, Yençok=Serbest yapılaşma koşulu getirilmiştir. Resim 6: Uygulama İmar Planı Değişikliği Planlama alanı içerisindeki onaylı imar planı ve ilave imar planı sonrasında oluşan alan kullanım türleri ve büyüklükleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 3: Uygulama İmar Planı Arazi Kullanım Tablosu ALAN KULLANIM TÜRÜ ONAYLI İMAR PLANI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ALAN (m²) ORAN % ALAN (m²) ORAN % Resmi Kurum Alanı -- -- 2.759 89,69 Gelişme Konut Alanı 3.076 100,00 -- -- Yol -- -- 317 10,31 TOPLAM 3.076 100.00 3.076 100,00 Aşağıdaki plan notları eklenmiştir: 3.3.2. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN NOTLARI 1-Projelerde Mania Planına, Otopark, Yangın ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır. 2-İller Bankası İmar Planlama Dairesi Başkanlığı Tarafından 14.07.2008 Tarihinde Onaylanan, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hükümlerine Uyulacaktır. 3-Resmi Kurum Alanı İçerisinde Yapılacak Olan Müştemilatlar, Güvenlik Kuleleri vb. Yapılar İçin Yapı Yaklaşma Mesafesi Şartı Aranmaz. 4-Bu Planın Arazi ve Arsa Düzenlemelerine İlişkin İş ve İşlemler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılacaktır. 5-Bu Plan Doğrultusunda Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Sonrasında Gerçekleştirilecek Uygulamaya Dair Diğer (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni vb.) İş ve İşlemler, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 26. Maddesi ve Bu Kanun Uyarınca Çıkarılan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 59.Maddesi Hükümleri Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İlgili Taşra Teşkilatınca Yapılacaktır. 6- Kadastro ile imar planı hattı arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan 3 m'ye kadar olan uyumsuzlukları düzeltmeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. 7- Bu Plan Doğrultusunda Yapılacak Olan İmar Uygulaması, “Resmi Kurum Alanı” Kullanımına Ayrılan Kadastro/İmar Parseli Esas Alınarak Etaplanabilir. 8- Bu Planda Belirtilmeyen Hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu Ve İmar İle İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri Geçerlidir.

İlanlar

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi