AĞUSTOS 2016 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 

 

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

 

             Belediyemiz Meclisi AĞUSTOS – 2016 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 01.08.2016 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Nadir BİNGÖL, Hülya GEDİKLİOĞLU, Fırat ANLI, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ dan ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü.

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Belediyemiz Meclis Üyelerinden Mehmet YILDIRIM hakkındaki konunun görüşülmesi”ne geçildi.

 

Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir hükmünü meclis üyelerine hatırlatarak Meclis Üyelerinden Mehmet YILDIRIM’ ın belirtilen hususlarda meclis çalışmalarını aksatarak birçok toplantıya (birleşime) katılmadığını ve yazılı savunmasını da vermediğini belirterek konuyu yasa hükmü gereğince meclis üyelerinin oyuna sundu.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile konunun bir sonraki ayda yeniden görüşülmesine karar verildi.

 

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Diyarbakır Kadastro Müdürlüğünün “Bilirkişi Seçimi” ile ilgili yazılarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; Diyarbakır Kadastro Müdürlüğünün 20.07.2016 tarihli ve 1616217 sayılı yazısını meclis üyelerine hitaben okutarak İlçemize bağlı Dibektaş Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekibi ile birlikte bilirkişi olarak görev yapmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen isimleri teklif etti.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.   

 

 

 

DİBEKTAŞ MAHALLESİ

 

 

S.No

Adı-Soyadı

Baba Adı

Doğum Tar.

 

 

 

 

01

Mehmet AY

Reşit

12.01.1958

 

 

 

 

02

Mecit BUDAK

Mustafa

01.02.1941

 

 

 

 

03

Adem CAN

Mehmet

20.12.1960

 

 

 

 

04

Cebeli CAN

Mehmet

25.02.1965

 

 

 

 

05

Ziya AY

Necmettin

16.08.1970

 

 

 

 

06

Remezan CAN

Ömer

12.02.1961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

./..

 

(S-2-)

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Memur – İşçi kadro iptal – ihdas konusunun görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; 3 Adet boş “Tekniker” kadrosunun ihdası ile ilgili hazırlanan (I) ve (IV) sayılı cetvelleri meclis üyelerinin oylarına sundu.

 

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Ali ASLAN, Mehmet Sıdık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ ın ret oylarına karşılık diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla gündem maddesi 14’e 12 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Diyarbakır İli Ergani İlçesi Kıralan Mahallesi bulunan Mülkiyeti Mehmet Ali TAŞ a ait söz konusu imar plan değişikliği dosyası oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Mehmet Sıdık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ ın ret oylarına karşılık diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla gündem maddesi 15’e 11 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Diyarbakır İli Ergani İlçesi Kıralan Mahallesinde bulunan mülkiyeti Mehmet ÇELİK’e ait söz konusu imar plan değişikliği dosyası oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ ın ret oylarına karşılık diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla gündem maddesi 16’ya 10 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 6: Gündemin altıncı maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Diyarbakır İli Ergani İlçesi İsmet paşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Asım ALTAN‘a ait söz konusu imar plan değişikliği dosyası oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ ın ret oylarına karşılık diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla gündem maddesi 16’ya 10 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Bedirhan YİĞİT ve Mehmet Zülfü KARAKOYUN’ a ait İmar Planı Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonu havale edilmesi oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Ömer DURSUN‘a ait İmar Planı Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

./..

 

(S-3-)

 

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek EYLÜL - 2016 ayının ilk haftasında (05 EYLÜL 2016 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (05.08.2016)  

 

 

 

 

 

  Av. Ramazan KARTALMIŞ

                                                                       Belediye Başkanı

 

 

Mehmet ASLAN                                                                                                       Gülistan POLAT

Kâtip                                                                                                                         Kâtip

 

 

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi