EYLÜL 2016 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

             Belediyemiz Meclisi EYLÜL – 2016 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 05.09.2016 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Nadir BİNGÖL, Hülya GEDİKLİOĞLU, Fırat ANLI, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ dan ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü.

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Belediyemiz Meclis Üyelerinden Mehmet YILDIRIM hakkındaki konunun görüşülmesi”ne geçildi.

 

Başkan; Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir hükmünü meclis üyelerine hatırlatarak Meclis Üyelerinden Mehmet YILDIRIM’ ın belirtilen hususlarda meclis çalışmalarını aksatarak birçok toplantıya (birleşime) katılmadığını ve yazılı savunmasını da vermediğini belirterek konuyu yasa hükmü gereğince meclis üyelerinin oyuna sundu.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile konunun bir sonraki ayda yeniden görüşülmesine karar verildi.(05.09.2016)

 

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Belediyemizde Kreş açılması ile ilgili konunun görüşülmesi”ne geçildi.

 

           

            Başkan; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.üncü Maddesine göre belediyemizin mali durumu hizmet yükümlülüklerini göz önüne alarak kreş açabileceklerini, Böylelikle çalışan annelerin iş ve aile yaşamının kolaylaştırılması, çocuklarının bakım sorununun belediyemizce kreş açarak çözülmesini belirterek konuyu yasa hükmü gereğince meclis üyelerinin oyuna sundu.

 

             Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Ali ASLAN, Mehmet Sıdık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ ın ret oylarıyla ve Derya ÖZGÜL’ün Çekimser oyuyla gündem maddesi 13’e -12 oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan; Ergani Belediyesi Kreş yönetmenliğini madde madde okutarak tümü üzerinden oylama yapılmasını istedi.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (05.09.2016)

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Mülkiyeti Ahmet KARAHAN’a ait İmar Planı Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile havale edildi. (06.09.2016)

 

 

 

 

 

 

 

(S-2)

 

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Mülkiyeti Bedirhan YİĞİT’e ait İmar Planı Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile havale edildi.(06.09.2016)

 

MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

           Mülkiyeti Hikmet ÇELİK ve Adile ÇELİK’e ait İmar Planı Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile havale edildi. (07.09.2016)

           

MADDE 6: Gündemin Altıncı maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Mülkiyeti Harun SELÇUK’a ait İmar Planı Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile havale edildi.(07.09.2016)

MADDE 7: Gündemin Yedinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Mülkiyeti Oral KAYA ve Mustafa GÜZEL’e ait İmar Planı Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile havale edildi.(08.09.2016)

MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

             Mülkiyeti Şehmus KANĞAL’a ait İmar Planı Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile havale edildi. (08.09.2016)

MADDE 9: Gündemin dokuzuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

           Mülkiyeti Benazir TUNÇ’a ait İmar Planı Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile havale edildi. (08.09.2016)

 

MADDE 10: Gündemin onuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

          Mülkiyeti Necim UZUNKAYA ve müştereklerine ait İmar Plan Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile havale edildi. (09.09.2016)

           

MADDE 11: Gündemin onbirinci maddesi olan “Sözleşmeli personel (Eğitmen) çalıştırılması konusunun ğörüşülmesi”ne geçildi.

 

Başkan; ilçemizin bölgenin merkezi konumunda olduğunu ve nüfusunun gün geçtikçe hızla arttığını, buna paralel olarak ta özellikle eğitim ve sosyal süreçlerin takibi açısından belediyemizde yeterli düzeyde anılan konulara vakıf personel bulunmadığını, konu ile ilgili 5393 Sayılı belediye Kanununun 49’uncu maddesinde belirtilen usullere göre;

(S-3)

 

 

 

Belediyemizde 2016 mali yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanının 1.288,91.-TL. Ödenmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Ali ASLAN, Mehmet Sıdık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL,Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ ın ret oylarıyla ve Derya ÖZGÜL’ün çekimser oyuyla gündem maddesi 13’e-12 oy çokluğu ile kabul edildi.

           

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek EKİM - 2016 ayının ilk haftasında (03 EKİM 2016 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclis toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (09.09.2016)  

 

 

  Av. Ramazan KARTALMIŞ

                                                                       Belediye Başkanı

 

 

Mehmet ASLAN                                                                                                     Gülistan POLAT

Kâtip                                                                                                                         Kâtip

 

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi