EKİM 2016 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

             Belediyemiz Meclisi EKİM – 2016 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 03.10.2016 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında ve üyelerin;

 

Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Ramazan HEKİMOĞLU, Mehmet Ali İPEK, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ dan ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü.

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Ücret Tarifelerinin Görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; Yapılan uzun değerlendirmelerden sonra belediyemiz ücret tarifelerini oya sundu.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (04.10.2016)     

 

            MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Bütçenin (2017 Mali Yılı) görüşülmesi ile ilgili konunun Görüşülmesi”ne geçildi.

           

            Belediyemizce iş bu meclis kararı ekindeki yirmi bir (21) sayfalık 2017 yılı bütçe taslağı üzerinde yapılan müzakerelerden sonra;

 

GELİR TOPLAMI  : 35.000.000.00-TL.

 

GİDER TOPLAMI  : 35.000.000.00-TL. Olarak oya sundu.

 

 Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (05.10.2016)

 

MADDE 3: Gündemin Üçüncü maddesi olan “Belediyemiz Meclis Üyelerinden Mehmet YILDIRIM hakkındaki konunun Görüşülmesi”ne geçildi.

           

Daha önceki Belediyemiz Meclis oturumlarda da durumu görüşülen,  Belediyemiz Meclis üyesi Mehmet YILDIRIM ile ilgili mevzuatlarda da belirtildiği üzere Belediyemiz Meclis toplantılarını aksattığı birçok toplantıya (birleşime) katılmadığını ve yazılı savunmasını da vermediğini belirterek konuyu yasa hükmü gereğince meclis üyelerinin oyuna sundu.

 

            Yapılan açık oylamada Abdurrahman KARAOĞLAN’nın Red oyuna karşılık diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla Mehmet YILDIRIM’ın Meclis Üyeliğinin düşürülmesine ve ilgili merciler nezdinde gerekli yazışmaların yapılmasına oy çokluğu ile kabul edildi.(06.10.2016)

 

 

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

              Diyarbakır İli Ergani İlçesi İsmet paşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Mustafa Kader ALTAN‘a ait söz konusu imar plan değişikliği dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

             Yapılan açık oylamada oy birliği ile havale edildi. (07.10.2016)  

 

 

             - Gündem Dışı maddenin görüşülmesine geçildi.

                         

MADDE 11: Gündemin beşinci maddesi olan “Bilirkişi Seçimi konusunun Görüşülmesi”ne geçildi.

            Başkan; Ergani ilçesi, Dibektaş Mahallesi 249 nolu Parselin kaybolan kadastro tespit tutanağının yeniden düzenlenmesi için yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekibi ile görev yapmak üzere 12428051496 T.C kimlik nolu İbrahim AY ve  41905068924 T.C kimlik nolu Ramazan BATU adlı 2 adet bilirkişi seçilmesi için meclis üyelerinin oyuna sundu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (07.10.2016)

           

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek KASIM - 2016 ayının ilk haftasında (02 KASIM 2016 Çarşamba günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclis toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (07.10.2016)  

 

 

  Av. Ramazan KARTALMIŞ

                                                                       Belediye Başkanı

 

 

Mehmet ASLAN                                                                                                     Gülistan POLAT

Kâtip                                                                                                                         Kâtip

 

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi