KASIM 2016 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 

 

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

             Belediyemiz Meclisi KASIM – 2016 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 02.11.2016 ÇARŞAMBA günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Hasan YERLİOĞLU, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ dan ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü.

 

            Başkan; AKP Grubunun belediyemizde muhtelif ihtisas komisyonlarının kurulması ve çalıştırılması hakkında bir önergesinin olduğunu, önergeyi okutarak konu ile ilgili ileriki meclis çalışmalarında görüşmelerin başlatılmasını oya sundu.

 

Yapılan açık oylamada; Meclis Üyelerinden Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık diğer bütün Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.  

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Belediyemiz Meclis Üyelerinden Büşra ZENGİN hakkındaki konunun görüşülmesi”ne geçildi.

 

Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir hükmünü meclis üyelerine hatırlatarak Meclis Üyelerinden Büşra ZENGİN’ in belirtilen hususlarda meclis çalışmalarını aksatarak birçok toplantıya (birleşime) katılmadığını ve yazılı savunmasını da vermediğini belirterek konuyu yasa hükmü gereğince meclis üyelerinin oyuna sundu.

 

            Yapılan açık oylamada; Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ ın çekimser,  oylarına karşılık diğer Meclis Üyelerinin kabul oyu verdikleri görüldü.

            Başkan; ilgili yasada belirtilen meclis üye tamsayısının salt çoğunluğuna ulaşılamadığını ve konunun bir sonraki oturumlarda tekrar görüşülmesini oya sundu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Ahmet KARAHAN’a ait söz konusu imar planı değişikliği dosyası oya sunuldu.

 

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Bedirhan YİĞİT’e ait söz konusu imar planı değişikliği dosyası oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

./..

 

(S-2-)

 

 

 

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Hikmet ÇELİK ve Adile ÇELİK’e ait söz konusu imar planı değişikliği dosyası oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Harun SELÇUK’a ait söz konusu imar planı değişikliği dosyası oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 6: Gündemin altıncı maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Oral KAYA ve Mustafa GÜZEL’e ait söz konusu imar planı değişikliği dosyası oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Şehmus KANĞAL’a ait söz konusu imar planı değişikliği dosyası oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Benazir TUNÇ’a ait söz konusu imar planı değişikliği dosyası oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 9: Gündemin dokuzuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Ömer DURSUN’  a ait söz konusu imar planı değişikliği dosyası oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 10: Gündemin onuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Bedirhan YİĞİT’e ait söz konusu imar planı değişikliği dosyası oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

./..

 

 

(S-3-)

 

MADDE 11: Gündemin on birinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Necim UZUNKAYA ve müştereklerine ait söz konusu imar planı değişikliği dosyası oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 12: Gündemin on ikinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Mustafa Kader ALTAN’a ait söz konusu imar planı değişikliği dosyası oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 13: Gündemin on üçüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Oral KAYA’ya ait Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 14: Gündemin on dördüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Mülkiyeti Recep ÖĞE’ ye ait Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 15: Gündemin on beşinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Yenal KARAKOÇ ve Zeynep GÜZEL’e ait Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 16: Gündemin on altıncı maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti İsmail KARAHAN ve Selahattin KARAHAN’a ait Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 17: Gündemin on yedinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Ecevit KARACA ve Kemal YAKUT’ a ait Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

./..

(S-4-)

 

MADDE 18: Gündemin on sekizinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

Mülkiyeti Ramazan GÜL ve Hacı KAPLAN’a ait Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 19: Gündemin on dokuzuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

Mülkiyeti Mehmet ÇOBAN’a ait Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 20: Gündemin yirminci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Mülkiyeti Mine KAYA’ya ait Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 21: Gündemin yirmi birinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Abdurrahman DEMİRCİ’ye ait Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 22: Gündemin yirmi ikinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Lütfü KANĞAL’a ait Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 23: Gündemin yirmi üçüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Oral KAYA ve müştereklerine ait Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ ve Cevdet ARSLAN’ ın çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek ARALIK - 2016 ayının ilk haftasında (05 ARALIK 2016 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (08.11.2016)  

 

  Av. Ramazan KARTALMIŞ

                                                                       Belediye Başkanı

Mehmet ASLAN                                                                                                     Gülistan POLAT

Kâtip                                                                                                                        Kâtip

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi