ARALIK 2016 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 

 

 

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

 

             Belediyemiz Meclisi ARALIK – 2016 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 05.12.2016 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Hülya GEDİKLİOĞLU, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Süleyman KUTAL ve Faysal ZENGİN’ den ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu.

            Meclis Üyelerinden Ali ASLAN; Meclis İmar Komisyonunda üye bulunduğunu, ancak yoğun işlerinden dolayı iş bu görevinden ayrılmak istediğini içeren yazılı bir talebinin olduğunu ve bu talebinin gündem dışı olarak görüşülmek üzere gündeme dâhil edilmesini talep etti. Başkan; bu yazılı talebi okutarak oylamaya sundu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.  

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Belediyemiz Meclis Üyelerinden Büşra ZENGİN hakkındaki konunun görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir. Hükmünü meclis üyelerine hatırlatarak Meclis Üyelerinden Büşra ZENGİN’ in belirtilen hususlarda meclis çalışmalarını aksatarak birçok toplantıya/birleşime (tutanak ektedir) katılmadığını ve yazılı savunmasını da vermediğini belirterek konuyu yasa hükmü gereğince meclis üyelerinin oyuna sundu.

 

            Yapılan açık oylamada Meclis Üyelerinden Büşra ZENGİN’ in Ergani Belediye Meclisi Üyeliğinden düşürülmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Diyarbakır İli Ergani İlçesi Kıralan Menderes Mahallesi’nde bulunan Mülkiyeti Mehmet Ali TAŞ’ a ait dosyanın incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

 

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ ve Sezgin KILAVUZ’ un çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Diyarbakır İli Ergani İlçesi Kesentaş Mahallesi’nde bulunan Mülkiyeti Mehmet AL’ a ait dosyanın incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

 

            Yapılan açık oylamada Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ ve Sezgin KILAVUZ’ un çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

./..

 

 

(S-2-)

 

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği yazısının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; gündem maddesinde belirtilen mali yardım ile ilgili yazıyı ve konu yazıda zikredilen gerek 5393 Sayılı Kanunun, gerekse de Birlik tüzüğünün ilgili maddelerini meclis üyelerine hitaben izah ederek anılan hükümler çerçevesinde bir karar alınmasını teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada Meclis Üyelerinden: Başkan, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ ve Hasan YERLİOĞLU’ nun Kabul oylarına karşılık diğer bütün meclis üyelerinin Red oylarıyla konu oy çokluğu ile Red edildi.

 

            Gündem Dışı Maddenin görüşülmesi        :

 

MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “İmar Komisyonuna bir üyenin seçilmesinin görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; İmar Komisyonu Üyesi Ali ASLAN’ dan boşalan bir üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere bir seçimin yapılması gerektiğini ve bu üyelik için aday olmak isteyenlerin kendilerini beyan etmelerini istedi.

 

                Meclis Üyelerinden Esveri TAŞ aday olduğunu beyan etti. Yapılan açık oylamada; Meclis Üyelerinden: Hasan YERLİOĞLU, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ ve Sezgin KILAVUZ’ un çekimser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek OCAK - 2017 ayının ilk haftasında (02 OCAK 2017 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (09.12.2016)  

 

 

 

 

  Av. Ramazan KARTALMIŞ

                                                                       Belediye Başkanı

 

 

Mehmet ASLAN                                                                                                     Gülistan POLAT

Kâtip                                                                                                                        Kâtip

 

 

 

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi