OCAK 2017 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 

 

 

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

             Belediyemiz Meclisi OCAK – 2017 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 02.01.2017 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Mehmet Sabri UÇAR, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Süleyman KUTAL, Faysal ZENGİN ve Mustafa SÜMER’ den ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü.

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi”ne geçildi.

 

            Yapılan gizli kapalı zarf oylamasında beş kişilik denetim komisyonu üyeliğine: 1-) Derya ÖZGÜL: 30, 2-) Sevda YİĞİT: 30, 3-) Mehmet ASLAN: 30 oy alarak (D.T.P)’den, 4-) Mustafa SÜMER: 30, 5-) Faysal ZENGİN: 30 (A.K.P)’den oy alarak seçildiler.

 

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Zabıta personeli maktu mesai durumlarının görüşülmesi”ne geçildi.

            Başkan; Bütçe Kanununda belirtilen maktu mesai en üst sınırının belediyemiz zabıta personeline ödenmesini teklif etti.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu Üyelerinin seçilmesi”ne geçildi.

           

Başkan; Belediyemizde bir yıllık görev yapmak üzere ve beş kişiden müteşekkil “Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu”nun kurulmasını ve söz konusu komisyonda görev yapmak üzere aday olmak isteyenlerin kendilerini beyan etmelerini istedi. Bağımsız üyelerin aday göstermediği görüldü.

 

            Meclis Üyelerinden; 1- Necmi ŞAHİN, 2- Mehmet Sabri UÇAR 3- Abdurrahman KARAOĞLAN (D.T.P)’ den 4- Süleyman KUTAL, 5- Mehmet Seydi GÜNEŞ (AKP)’ den aday olduklarını beyan ettiler.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.  

 

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu Üyelerinin seçilmesi”ne geçildi.

           

Başkan; Belediyemizde bir yıllık görev yapmak üzere ve beş kişiden müteşekkil “Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu”nun kurulmasını ve söz konusu komisyonda görev yapmak üzere aday olmak isteyenlerin kendilerini beyan etmelerini istedi. Bağımsız üyelerin aday göstermediği görüldü.

 

            Meclis Üyelerinden; 1- Hasan YERLİOĞLU, 2- Hülya GEDİKLİOĞLU 3- Esveri MALÇOK (D.T.P)’ den 4- Fatma Zehra EROL, 5- Abdullah TOSUN (AKP)’ den aday olduklarını beyan ettiler.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

 

./..

 

(S-2-)

 

MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyelerinin seçilmesi”ne geçildi.

           

Başkan; Belediyemizde bir yıllık görev yapmak üzere ve beş kişiden müteşekkil “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu”nun kurulmasını ve söz konusu komisyonda görev yapmak üzere aday olmak isteyenlerin kendilerini beyan etmelerini istedi. Bağımsız üyelerin aday göstermediği, D.T.P. grubunun da A.K.P. grubu lehinde yalnız bir aday gösterdiği görüldü.

 

            Meclis Üyelerinden; 1- Gülistan POLAT (D.T.P.)’den, 2- Ali ASLAN 3- Mehmet Sıddık KARADAŞ 4- Mustafa ZENGİN 5- Hasan YEŞİL (AKP)’ den aday olduklarını beyan ettiler.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.  

 

MADDE 6: Gündemin altıncı maddesi olan “Sözleşmeli personel (Avukat) çalıştırılması konusunun görüşülmesi”ne geçildi.

 

Geçen yıl da belediyemizde çalışan Avukat Fırat KAÇAR’ ın 2017 mali yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde (belediyemizde münhal bulunan 8’incı derece “Avukat” kadrosunda –1-kişi-) çalıştırılmasını ve söz konusu unvanda çalıştırılacak ilgiliye, 5393 Sayılı belediye Kanununun 49’uncu maddesinde belirtilen usullerde ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2017 tarih ve 27998389-010.06.02-66 sayılı genelgesinde belirtilen tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanının 3.177,50.-TL. Ödenmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ ve Cihat KAYA’ nın red oylarına karşılık diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “Sözleşmeli personel (Mühendis) çalıştırılması konusunun görüşülmesi”ne geçildi.

 

Geçen yıl da belediyemizde çalışan Mühendis Engin KAN’ ın 2017 mali yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde (belediyemizde münhal bulunan 6’ncı derece “Mühendis” kadrosunda –1-kişi-) çalıştırılmasını ve söz konusu unvanda çalıştırılacak ilgiliye, 5393 Sayılı belediye Kanununun 49’uncu maddesinde belirtilen usullerde ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2017 tarih ve 27998389-010.06.02-66 sayılı genelgesinde belirtilen tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanının 3.437,48.-TL. Ödenmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ ve Cihat KAYA’ nın red oylarına karşılık diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.  

 

MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “Sözleşmeli personel (Şehir Plancısı) çalıştırılması konusunun görüşülmesi”ne geçildi.

 

Geçen yıl da belediyemizde çalışan Şehir Plancısı Zozan ISSI’ nın 2017 mali yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde (belediyemizde münhal bulunan 8’inci derece “Şehir Plancısı” kadrosunda –1-kişi-) çalıştırılmasını ve söz konusu unvanda çalıştırılacak ilgiliye, 5393 Sayılı belediye Kanununun 49’uncu maddesinde belirtilen usullerde ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2017 tarih ve 27998389-010.06.02-66 sayılı genelgesinde belirtilen tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanının 3.437,48.-TL. Ödenmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ ve Cihat KAYA’ nın red oylarına karşılık diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.  

 

./..

 

 

(S-3)

 

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek ŞUBAT - 2017 ayının ilk haftasında (01 ŞUBAT 2017 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (06.01.2017)  

 

 

 

 

 

  Av. Ramazan KARTALMIŞ

                                                                       Belediye Başkanı

 

 

Mehmet ASLAN                                                                                                     Gülistan POLAT

Kâtip                                                                                                                        Kâtip

 

 

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi