ETİK KOMİSYON FAALİYETLERİ

ERGANİ BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ in 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Başkanlığımızca idari görevliler arasından aşağıdaki personelden Ergani Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

 

Faaliyetler

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. 

Başkanlığımızca belediyemiz bünyesindeki tüm memur personelin bilinçlendirilmesi ve etik davranış ilkelerine uygun hareket etmelerinin sağlanması amacıyla 16-18-21/12./2009 tarihlerinde “Mesleki Etik İlkeleri ve Yolsuzlukla Mücadele, Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları, İletişim” konularında Yazı İşleri Müdürümüz Şerafettin TURĞA tarafından bir hizmetiçi eğitim semineri düzenlenmiştir. 

Seminerde, ülkemizdeki etik mevzuat ve konu ile ilgili çalışmalar hakkında gerekli bilgiler verilmiş, bilahare personelin etik davranış ilkelerini benimsemeleri amacıyla çeşitli örneklemelerle kamudaki etik kurallar, iletişim ve davranışların önemi, Halkla İlişkiler bölümüne ilişkin davranış kuralları ve uygulamalar hakkında karşılıklı görüşleri de içeren bir bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluşuna ilişkin 5176 Sayılı Kanun 25 Mayıs 2004 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak ve etik uygulamayı gözetmek görev ve yetkisi çerçevesinde oluşturulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde “Etik Günü”, aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır. 

Bu çerçevede; Başkanlığımızda çalışan tüm personelin konu hakkında bilgilerinin güncellenmesini ve konuyla ilgili iş, işlem ve denetimi sağlamak üzere aşağıda belirtilen idari personel, 12/12/2014 tarih ve 230 sayılı yazı ile Etik Komisyonu Üyeleri olarak görevlendirilmiştir. 

Mevzuat

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Yürürlük Tarihi 13/04/2005)

Etik Komisyon

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi