ŞUBAT 2017 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

             Belediyemiz Meclisi ŞUBAT – 2017 ayı toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Mehmet Sabri UÇAR’ ın çağrısı üzerine 06.02.2017 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Hasan YERLİOĞLU, Mehmet Sabri UÇAR, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Süleyman KUTAL, Faysal ZENGİN ve Mustafa SÜMER’ den ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Meclis Üyelerinden Gülistan POLAT’ ın ve Mehmet Sıdık KARADAŞ’ ın gündem dışı görüşülmek üzere gündeme dâhil edilmesini istedikleri iki adet yazılı önergelerinin olduğu görüldü. Başkan; iki önergeyi de oylamaya sundu.

 

            Yapılan açık oylamada her iki önergenin de gündeme dâhil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

           

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

 MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

           

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

 

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

08/11/2016 tarih ve 2016/117 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Abdurrahman DEMİRCİ’ye ait tadilat Başkan Meclis Üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Hasan YERLİOĞLU ve Mehmet Sabri UÇAR’ ında RED oyu’na karşılık, diğer meclis üyelerinin KABUL oylarıyla 12’ye 18 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

08/11/2016 tarih ve 2016/116 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti      Mine KAYA’ya ait tadilat Başkan ve Meclis Üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Hasan YERLİOĞLU ve Mehmet Sabri UÇAR’ ında RED oyu’na karşılık, diğer meclis üyelerinin KABUL oylarıyla 12’ye 18 oy çokluğu ile kabul edildi.

./..

(S-2-)

 

MADDE 6: Gündemin altıncı maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

07/11/2016 tarih ve 2016/110 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti     Recep ÖĞE’ye ait tadilat Başkan ve Meclis Üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Hasan YERLİOĞLU ve Mehmet Sabri UÇAR’ ında RED oyu’na karşılık, diğer meclis üyelerinin KABUL oylarıyla 12’ye 18 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

07/11/2016 tarih ve 2016/112 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti İsmail KARAHAN ve Selahattin KARAHAN’a ait tadilat Başkan ve Meclis Üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Hasan YERLİOĞLU ve Mehmet Sabri UÇAR’ ında RED oyu’na karşılık, diğer meclis üyelerinin KABUL oylarıyla 12’ye 18 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

07/11/2016 tarih ve 2016/112 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Lütfü KANĞAL’a ait tadilat Başkan ve Meclis Üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Hasan YERLİOĞLU ve Mehmet Sabri UÇAR’ ında RED oyu’na karşılık, diğer meclis üyelerinin KABUL oylarıyla 12’ye 18 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 9: Gündemin dokuzuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

08/11/2016 tarih ve 2016/115 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Mehmet ÇOBAN’a ait tadilat Başkan ve Meclis Üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Hasan YERLİOĞLU ve Mehmet Sabri UÇAR’ ında RED oyu’na karşılık, diğer meclis üyelerinin KABUL oylarıyla 12’ye 18 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 10: Gündemin onuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

07/11/2016 tarih ve 2016/111 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti   Yenal KARAKOÇ ve Zeynep GÜZEL’e ait tadilat Başkan ve Meclis Üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Hasan YERLİOĞLU ve Mehmet Sabri UÇAR’ ında RED oyu’na karşılık, diğer meclis üyelerinin KABUL oylarıyla 12’ye 18 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 11: Gündemin onbirinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

08/11/2016 tarih ve 2016/119 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Oral KAYA ve müştereklerine ait tadilat Başkan ve Meclis Üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Hasan YERLİOĞLU ve Mehmet Sabri UÇAR’ ında RED oyu’na karşılık, diğer meclis üyelerinin KABUL oylarıyla 12’ye 18 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 12: Gündemin onikinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

06/12/2016 tarih ve 2016/121 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Mehmet Ali TAŞ’a ait tadilat Başkan ve Meclis Üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Hasan YERLİOĞLU ve Mehmet Sabri UÇAR’ ında RED oyu’na karşılık, diğer meclis üyelerinin KABUL oylarıyla 12’ye 18 oy çokluğu ile kabul edildi.

./..

(S-3-)

 

MADDE 13: Gündemin onüç maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

07/11/2016 tarih ve 2016/114 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Ramazan GÜL ve Hacı KAPLAN’a ait tadilat Başkan ve Meclis Üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU ve Mehmet Sabri UÇAR’ ında RED oyu’na karşılık, diğer meclis üyelerinin KABUL oylarıyla 13’e 18 oy çokluğu ile kabul edildi

 

MADDE 14: Gündemin ondört maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

04/11/2016 tarih ve 2016/109 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Oral KAYA’ya ait tadilat Başkan ve Meclis Üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU ve Mehmet Sabri UÇAR’ ında RED oyu’na karşılık, diğer meclis üyelerinin KABUL oylarıyla 13’e 18 oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 15: Gündemin onbeş maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

07/11/2016 tarih ve 2016/113 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Ecevit KARACA ve Kemal YAKUT’a ait tadilat oy birliği ile RED edildi

 

MADDE 16: Gündemin onaltıncı maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Ahmet AFŞİN’ e ait tadilat incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 17: Gündemin onyedinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Lütfü KANĞAL’a ait tadilat incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

-Gündem Dışı Maddelerin görüşülmesi

MADDE 18: Gündemin onsekizinci maddesi olan “Belediye Meclis Üyelerinden Gülistan POLAT’ ın önergesinin görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; söz konusu önergeyi meclis üyelerine hitaben okutarak Belediyemiz Meclis Üyelerinden Gülistan POLAT’ ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle Belediyemiz Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğinden ayrılmak istediğini, bu komisyonda ilgilinin yerine görev yapmak üzere aday olmak isteyenlerin kendilerini beyan etmelerini istedi.

 

            Meclis Üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU aday olmak istediğini beyan etti.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

-Gündem Dışı Maddelerin görüşülmesi

MADDE 19: Gündemin ondokuz maddesi olan “Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Sıddık KARADAŞ’ ın önergesinin görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; söz konusu önergeyi meclis üyelerine hitaben okutarak Belediyemiz tapu kayıtlarında Belediyeye ait Bahçeli Park olarak isimlendirilen yerin isminin “Şehmus ÖZER Parkı” olarak değiştirilmesinin teklif edildiğini, konunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 81’inci maddesi doğrultusunda değerlendirilerek oylama yapılmasını istedi.

./..

 

(S-4-)

 

Başkan; Yapılan açık oylamada kendisi ve Meclis Üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU ve Mehmet Sabri UÇAR’ ın 13 RED oyuna karşılık, diğer Meclis Üyelerinin 18 KABUL oyu verdiğini, ancak söz konusu kanunda belirtilen meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna ulaşılamadığından isim değişikliğinin gerçekleşmediğini beyan etti.

 

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek MART - 2017 ayının ilk haftasında (06 MART 2017 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (10.02.2017)  

 

 

 

  Av. Ramazan KARTALMIŞ

                                                                       Belediye Başkanı

 

 

Mehmet ASLAN                                                                                                     Gülistan POLAT

Kâtip                                                                                                                        Kâtip

 

 

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi