MART 2017 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 
MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR
 
Belediyemiz Meclisi MART – 2017 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 06.03.2017 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;
 
Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Mehmet Sabri UÇAR, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Süleyman KUTAL, Faysal ZENGİN ve Mustafa SÜMER’ den ibaret olarak toplandı.
 
Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü. Başkan; On adet imar tadilatları ile ilgili yeni başvurunun olduğunu, bunların işin aciliyetine binaen bu ayki meclis toplantısının 4. ve 5. günlerinde müzakere edilmek üzere öncelikle imar komisyonuna havale edilmesini ve komisyonun raporunu müteakip meclis görüşmelerine sunulmasını oylamaya sundu. 
 
Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. 
 
MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.
 
Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.
Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. 
 
MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.
 
Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.
Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.
 
Başkan; yarın yine aynı yer ve aynı saatte buluşmak üzere bu günkü toplantıya son verilmesini oylamaya sundu.
Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. 
 
MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.
 
Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.
Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.
 
MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.
 
09/02/2017 tarih ve 2017/25 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Lütfü KANĞAL’ a ait tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.
 
Yapılan açık oylamada Meclis Üyelerinden; Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Ercan KARADAŞ, Esveri TAŞ ve Cihat KAYA’ nın kabul, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ ve Sezgin KILAVUZ’ un Çekinser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin red oylarıyla oy çokluğu ile RED edildi.  
 
 
./..
(S-2-)
 
Başkan; yarın yine aynı yer ve aynı saatte buluşmak üzere bu günkü toplantıya son verilmesini oylamaya sundu.
Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. 
 
MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.
 
09/02/2017 tarih ve 2017/24 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Ahmet AFŞİN’e ait tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.
 
Yapılan açık oylamada Meclis Üyelerinden; Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Ercan KARADAŞ, Esveri TAŞ ve Cihat KAYA’ nın kabul, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ ve Sezgin KILAVUZ’ un Çekinser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin red oylarıyla oy çokluğu ile RED edildi. 
 
MADDE 6: Gündemin altıncı maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.
 
07/12/2016 tarih ve 2016/122 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Mehmet AL’a ait İlçemiz Kesentaş Mahallesi, Parsel:171 ve Parsel:1197’de kayıtlı taşınmazlar ile Mülkiyeti Vedat GÜZEY, Mehmet Sadık GÜZEY ve Sedat GÜZEY’e ait Parsel:171’de kayıtlı taşınmazlar ile ilgili tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.
 
Yapılan açık oylamada Meclis Üyelerinden; Derya ÖZGÜL, M. Seydi GÜNEŞ ve Hasan AKTAŞ’ ın red, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ ve Sezgin KILAVUZ’ un Çekinser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile KABUL edildi.  
 
Başkan; yarın yine aynı yer ve aynı saatte buluşmak üzere bu günkü toplantıya son verilmesini oylamaya sundu.
Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. 
 
MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.
 
Mülkiyeti Benazir TUNÇ’ a ait tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.
 
Yapılan açık oylamada Meclis Üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU ve Derya ÖZGÜL’ ün red, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ ve Sezgin KILAVUZ’ un Çekinser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile KABUL edildi.
 
MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.
 
Mülkiyeti Mustafa GÜZEL ve Oral KAYA’ya ait tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.
 
Yapılan açık oylamada Meclis Üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU ve Derya ÖZGÜL’ ün red, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ ve Sezgin KILAVUZ’ un Çekinser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile KABUL edildi.
 
MADDE 9: Gündemin dokuzuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.
 
Mülkiyeti Ahmet KARAHAN’a ait tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.
 
Yapılan açık oylamada Meclis Üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU ve Derya ÖZGÜL’ ün red, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ ve Sezgin KILAVUZ’ un Çekinser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile KABUL edildi. 
./..
 
(S-3-)
 
MADDE 10: Gündemin onuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.
 
Mülkiyeti Ömer DURSUN ve müştereklerine ait tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.
 
Yapılan açık oylamada Meclis Üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU ve Derya ÖZGÜL’ ün red, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ ve Sezgin KILAVUZ’ un Çekinser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile KABUL edildi.
 
MADDE 11: Gündemin on birinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.
 
Mülkiyeti Şehmus KANĞAL’a ait tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.
 
Yapılan açık oylamada Meclis Üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU ve Derya ÖZGÜL’ ün red, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ ve Sezgin KILAVUZ’ un Çekinser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile KABUL edildi.  
 
Başkan; yarın yine aynı yer ve aynı saatte buluşmak üzere bu günkü toplantıya son verilmesini oylamaya sundu.
Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. 
 
MADDE 12: Gündemin on ikinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.
 
Mülkiyeti Harun SELÇUK’a ait tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.
 
Yapılan açık oylamada Meclis Üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU ve Derya ÖZGÜL’ ün red, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ ve Sezgin KILAVUZ’ un Çekinser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile KABUL edildi. 
 
MADDE 13: Gündemin on üçüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.
 
Mülkiyeti Mehmet YİĞİT, Salhadin ÖGE ve Zülküf YILMAZ’a ait tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.
 
Yapılan açık oylamada Meclis Üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU ve Derya ÖZGÜL’ ün red, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ ve Sezgin KILAVUZ’ un Çekinser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile KABUL edildi.
 
MADDE 14: Gündemin on dördüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.
 
Mülkiyeti Mehmet YİĞİT ve müştereklerine ait tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.
 
Yapılan açık oylamada Meclis Üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU ve Derya ÖZGÜL’ ün red, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ ve Sezgin KILAVUZ’ un Çekinser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile KABUL edildi.
 
MADDE 15: Gündemin on beşinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.
 
Mülkiyeti Mustafa GÜZEL, Oral KAYA ve Suat KAYA’ya ait tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.
 
./..
 
(S-4-)
 
Yapılan açık oylamada Meclis Üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU ve Derya ÖZGÜL’ ün red, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ ve Sezgin KILAVUZ’ un Çekinser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile KABUL edildi.
 
MADDE 16: Gündemin on altıncı maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.
 
Mülkiyeti Nevzat GÜLEN’ e ait tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.
 
Yapılan açık oylamada Meclis Üyelerinden; Hülya GEDİKLİOĞLU ve Derya ÖZGÜL’ ün red, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ ve Sezgin KILAVUZ’ un Çekinser oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile KABUL edildi.  
 
Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek NİSAN - 2017 ayının ilk haftasında (03 NİSAN 2017 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.
 
Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (10.03.2017)   
 
 
 
 
 
  Av. Ramazan KARTALMIŞ
Belediye Başkanı
 
 
Mehmet ASLAN Gülistan POLAT
Kâtip Kâtip
 
 

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi