NİSAN 2017 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

             Belediyemiz Meclisi NİSAN – 2017 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 03.04.2017 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Mehmet Sabri UÇAR, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Süleyman KUTAL, Faysal ZENGİN ve Mustafa SÜMER’ den ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü. 

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

           

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.    

 

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

           

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.   

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

 

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE  4: Gündemin dördüncü maddesi olan “Daimi Encümenlerin seçilmesi”ne geçildi.          

 

            Yapılan kapalı zarf gizli oylamada; 1 oy pusulasının boş olduğu, Abdullah TOSUN: 17, Hasan YEŞİL: 17, Cihat KAYA: 17, Mehmet ASLAN: 13, Nihayet TAŞ: 13 ve Abdurrahman KARAOĞLAN: 13 oy aldıkları görüldü.

Buna göre; en fazla oyu alan Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL ve Cihat KAYA oy çokluğu ile daimi encümen üyeliğine seçildiler.

 

MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçilmesi”ne geçildi.

Meclis Üyelerinden Hasan YERLİOĞLU, Ercan KARADAŞ, Abdurrahman KARAOĞLAN, Hasan AKTAŞ ve Esveri TAŞ aday olduklarını beyan ettiler.

Yapılan açık oylamada; Meclis Üyelerinden Hasan YERLİOĞLU: 31, Ercan KARADAŞ: 31, Abdurrahman KARAOĞLAN: 31, Hasan AKTAŞ: 31 ve Esveri TAŞ: 31 oy alarak oy birliği ile plan ve bütçe komisyonu üyeliğine seçildiler.

 

MADDE 6: Gündemin altıncı maddesi olan “İmar Komisyonu Üyelerinin seçilmesi”ne geçildi.

 

Meclis Üyelerinden Ercan KARADAŞ, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Cihat KAYA ve Süleyman KUTAL aday olduklarını beyan ettiler.

./..

 

(S-2-)

 

 

Yapılan açık oylamada; Meclis Üyelerinden Ercan KARADAŞ: 31, Nihayet TAŞ: 31, Gülistan POLAT: 31, Cihat KAYA: 31 ve Süleyman KUTAL: 31 oy alarak oy birliği ile imar komisyonu üyeliğine seçildiler.

 

MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “Faaliyet Raporunun okunması”na geçildi.

           

Başkan; yasa gereği yerini Meclis 1. Başkan Vekilin yokluğunda Meclis 2. Başkan Vekiline bıraktı. Konu üzerinde belediyemizin ilgili birim amirlerinin/yöneticilerinin geniş izahatlarıyla müzakerelerde bulunuldu.       

            Meclis 2. Başkan Vekili; Ergani Belediyesi faaliyet raporunu oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.    

 

MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “Denetim Komisyonu Raporunun okunması”na geçildi.   

            Yapılan açık oylamada; 2016 mali yılı denetim komisyonu raporu meclis üyelerine hitaben okutularak madde madde ve tümü üzerinden oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 9: Gündemin dokuzuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Diyarbakır İl müdürlüğü, Proje Tesis Yöneticiliği’nin 21/02/2017 tarih ve 19-2017-50005143-754-E.2249 sayılı yazısı ile gönderilmiş olan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat dosyalarında belirtilen Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 309 Ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan 56,47 m2’lik trafo alanı planlanmış olup İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 10: Gündemin onuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Necim UZUNKAYA ve müştereklerine ait tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 11: Gündemin on birinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Lütfü KANĞAL’a ait tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 12: Gündemin on ikinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Ahmet AFŞİN ve müştereklerine ait tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 13: Gündemin on üçüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Mehmet ÇOBAN’a ait tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 14: Gündemin on dördüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Feyzi KOCAKAPLAN’a ait tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

./..

 

 

(S-3-)

 

MADDE 15: Gündemin on beşinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Bedirhan YİĞİT’e ait tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 16: Gündemin on altıncı maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Bedirhan YİĞİT ve müştereklerine ait tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 17: Gündemin on yedinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Ömer DURSUN ve müştereklerine ait tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 18: Gündemin on sekizinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Mehmet Zülfi KARAKOYUN ve müştereklerine ait tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek MAYIS - 2017 ayının ilk haftasında (03 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (07.04.2017)  

 

 

 

 

 

 

  Av. Ramazan KARTALMIŞ

                                                                       Belediye Başkanı

 

 

Mehmet ASLAN                                                                                                     Gülistan POLAT

Kâtip                                                                                                                        Kâtip

 

 

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi