MAYIS 2017 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

 

             Belediyemiz Meclisi MAYIS – 2017 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 03.05.2017 ÇARŞAMBA günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Mehmet Sabri UÇAR, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Süleyman KUTAL, Faysal ZENGİN ve Mustafa SÜMER’ den ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu.

 

            Meclis Üyelerinden Abdullah TOSUN ve Hasan YEŞİL özel işlerinin yoğunluğunu öne sürerek görevli bulundukları belediyemizdeki ihtisas komisyonlarından ayrılmak istediklerini içeren yazılı önergeyi başkana sundular. Başkan; konuyu gündem dışı görüşülmek üzere oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.    

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

           

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

           

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

 

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “Kesin Hesabın (2016 Mali Yılı) görüşülmesi”ne geçildi. 

            Başkan; Yapılan uzun değerlendirmelerden sonra belediyemiz 2016 mali yılı kesin hesabını;

 

GELİR TOPLAMI  : 30.056.618,57-TL.

GİDER TOPLAMI  : 29.607.532,36-TL. olarak oya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “Memur – İşçi kadro iptal – ihdas konusunun görüşülmesi”ne geçildi.

            Başkan; 1 Adet boş “Özel Kalem Müdürü” kadrosunun ihdası ile ilgili hazırlanan (I) ve (IV) sayılı cetvelleri meclis üyelerinin oylarına sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

./..

 

 

(S-2-)

 

 

MADDE 6: Gündemin altıncı maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Diyarbakır İl müdürlüğü, Proje Tesis Yöneticiliği’nin Mevcut tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

Meclis üyelerinden Hasan AKTAŞ’ın red oyuna karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Feyzi KOCAKAPLAN’a ait İlçemiz Kıralan Mahallesi, Ada:121 Parsel:1’de kayıtlı taşınmaz. Mülkiyeti Mevlüt ATA’ya ait İlçemiz Kıralan Mahallesi, Ada:121 Parsel:2’de kayıtlı taşınmaz. Mülkiyeti Cüneyt TARAN’a ait Mevcut tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

Meclis üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL ve Hasan AKTAŞ’ın red oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Bedirhan YİĞİT ve müştereklerine ait Mevcut tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

Meclis üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL ve Hasan AKTAŞ’ın red oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 9: Gündemin dokuzuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Mehmet ÇOBAN’a ait Mevcut tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

Meclis üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL ve Hasan AKTAŞ’ın red oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi

 

MADDE 10: Gündemin onuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Ömer DURSUN ve müştereklerine ait Mevcut tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

Meclis üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU, Derya ÖZGÜL ve Hasan AKTAŞ’ın red oylarına karşılık, diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 11: Gündemin on birinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz Saray Mahallesi, Pafta:6, Ada:52, Parsel:5’te kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak; İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 12: Gündemin on ikinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Oral KAYA, Mustafa GÜZEL ve Ercan YILDIRIM’a ait tadilat işleminin İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 13: Gündemin on üçüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Yenal KARAKOÇ ve Zeynep GÜZEL’e ait tadilat işleminin İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

./..

 

(S-3-)

 

MADDE 14: Gündemin on dördüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Zeki TOKAR ve müştereklerine ait tadilat işleminin İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 15: Gündemin on beşinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Hikmet ÇELİK ve Adile ÇELİK’e ait tadilat işleminin İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 16: Gündemin on altıncı maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Mehmet Ali DOĞAN’a ait tadilat işleminin İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 17: Gündemin on yedinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Nusret İZCİ’ ye ait tadilat işleminin İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 18: Gündemin on sekizinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Ahmet KARAHN’a ait tadilat işleminin İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 19: Gündemin on dokuzuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

Mülkiyeti Ekrem YILDIRIM ve müştereklerine ait tadilat işleminin İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 20: Gündemin yirminci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Oral KAYA’ya ait tadilat işleminin İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 21: Gündemin yirmi birinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Mine KAYA’ya ait tadilat işleminin İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 22: Gündemin yirmi ikinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Mehmet Zülkif KARAHAN’a ait tadilat işleminin İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

-Gündem Dışı Maddenin görüşülmesi:

MADDE 23: Gündemin yirmi üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu Üyesinin seçilmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu Üyesi Abdullah TOSUN’ un yoğun işlerinden dolayı görevli bulunduğu komisyon üyeliğinden istifa etmesi üzerine, söz konusu komisyon üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere aday olmak isteyenlerin kendilerini beyan etmesini istedi.

./..

 

(S-4-)

 

            Meclis Üyelerinden Mustafa SÜMER aday olduğunu beyan etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

-Gündem Dışı Maddenin görüşülmesi:

MADDE 24: Gündemin yirmi dördüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyesinin seçilmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyesi Hasan YEŞİL’ in yoğun işlerinden dolayı görevli bulunduğu komisyon üyeliğinden istifa etmesi üzerine, söz konusu komisyon üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere aday olmak isteyenlerin kendilerini beyan etmesini istedi.

 

            Meclis Üyelerinden Hasan AKTAŞ aday olduğunu beyan etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek HAZİRAN - 2017 ayının ilk haftasında (05 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (09.05.2017)  

 

 

 

 

  Av. Ramazan KARTALMIŞ

                                                                       Belediye Başkanı

 

 

Mehmet ASLAN                                                                                                     Gülistan POLAT

Kâtip                                                                                                                        Kâtip

 

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi