HAZİRAN 2017 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

 

             Belediyemiz Meclisi TEMMUZ – 2017 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 03.07.2017 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Nadir BİNGÖL, Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Mehmet Sabri UÇAR, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Süleyman KUTAL, Faysal ZENGİN ve Mustafa SÜMER’ den ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü.

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

           

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

           

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

 

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 4: Gündemin yedinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz Saray Mahallesi, Pafta:6, Ada:52, Parsel:5’te kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan İmar planında B-3 (Bitişik nizam 3 kat) yapılaşma yoğunluk değerine sahiptir. Plan değişikliği ile söz konusu alan Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmıştır. Başkan konuyu Meclis üyelerinin oyuna sundu.

 

Yapılan açık oylamada; Meclis üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU’ nun çekimser,  Abdurrahman KARAOĞLAN’ ın red oylarına karşılık, diğer bütün Meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile Kabul edildi.

 

Gündemdeki diğer on altı tadilat dosyası hakkında; İmar Komisyonu başkanı Ercan KARADAŞ söz alarak imar komisyonunda görüşülen tadilat talebi ile ilgili kat tadilatı işlemi hakkında değerlendirme yapılırken Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin aynı taleplerde ve aynı emsallerdeki talepleri reddettiğini ve dosyaların tamamının iade edildiğini bu nedenle komisyonumuzca yukarda yazılı talebin kabul edilmediğini ifade etti. Başkan konuyu Meclis üyelerinin oyuna sundu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile Red edildi.

./..

 

(S-2-(

 

 

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek AĞUSTOS - 2017 ayının ilk haftasında (03 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (07.07.2017)  

 

 

 

 

 

  Av. Ramazan KARTALMIŞ

                                                                       Belediye Başkanı

 

 

Mehmet ASLAN                                                                                                     Esveri MALÇOK

Kâtip                                                                                                                        Kâtip (Yedek)

 

 

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi