Eylül 2017 Meclis özet tutanağı

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR ​ Belediyemiz Meclisi EYLÜL – 2017 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 06.09.2017 ÇARŞAMBA günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden; ​ Nadir BİNGÖL, Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Mehmet Sabri UÇAR, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Süleyman KUTAL, Faysal ZENGİN ve Mustafa SÜMER’ den ibaret olarak toplandı. Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü. MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunun okunması”na geçildi. ​ Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu. ​Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunun okunması”na geçildi. ​ Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu. ​Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun okunması”na geçildi. Meclis Başkan Vekili; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu. ​Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi. Mülkiyeti Muhammed Tayyip ELÇİ’ye ait tadilat talebi gerekli incelemelerin daha sağlıklı yapılması ve net bir sonuca varılması için İmar Komisyonunca konunun bir sonraki aya havalesi oya sunuldu. ​Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi. Mülkiyeti Mahmut KAHRAMAN’a ait tadilat talebinin İmar Komisyonuna havalesi oya sunuldu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Meclis Başkan Vekili; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek EKİM - 2017 ayının ilk haftasında (02 EKİM 2017 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti. ​Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (12.09.2017) ​Süleyman KUTAL ​Meclis Bşk. V. Mehmet ASLAN​Gülistan POLAT Kâtip​Kâtip

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi