EKİM 2017 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 

 

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

 

 Belediyemiz Meclisi EKİM – 2017 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 02.10.2017 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

 Nadir BİNGÖL, Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Mehmet Sabri UÇAR, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Süleyman KUTAL, Faysal ZENGİN ve Mustafa SÜMER’ den ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü.

 

Başkan; İlçemize bağlı Pınar kaya mahallesi Gedikler bağlısında yapılacak olan kısmi kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapacak kişilerin tespiti ile ilgili gündem dışı bir maddenin olduğunu ve bunun gündeme dâhil edilmesi yönünde oylama yapılmasını teklif etti.

Yapılan açık oylamada konunun gündeme dâhil edilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. 

 

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

 

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. 

 

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Muhammed Tayyip ELÇİ’ye ait Plan tadilatı ile ilgili incelemeler yapılmış olup İlçemizde plan yapılırken yeterli kadar sosyal tesis v.s. alanların ayrıldığı bu nedenle Genel plan bütünlüğüne aykırı olması, Uygulama İmar planında çevresinde konut alanlarının bulunması ve planda ayrılan sosyal tesis alanlarının yeterli olduğu nedenle uygun olmadığı İmar komisyonumuzca karar verilmiş olup mevcut tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

 

Yapılan açık oylamada; Başkan Av. Ramazan KARTALMİŞ ve meclis üyelerinden Esveri MALÇOK, Hasan YERLİOĞLU,Mustafa ZENGİN ve Esveri TAŞ’ın kabul oylarına karşılık diğer bütün meclis üyelerinin red oylarıyla oy çokluğu ile RED edildi.   

 

./..

(S-2-)

 

MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Mülkiyeti Mahmut KAHRAMAN’a ait Plan tadilatı ile ilgili İmar komisyonumuzca karar verilmiş olup mevcut tadilat işlemi Meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

 

Yapılan açık oylamada; Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ,Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL ve Mehmet Seydi GÜNEŞ’in redoylarına karşılık diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile KABUL edildi.

 

MADDE 6: Gündemin altıncı maddesi olan “Ücret Tarifelerinin Görüşülmesi”ne geçildi.

 

Başkan; Yapılan uzun değerlendirmelerden sonra belediyemiz ücret tarifelerini oya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. 

 

MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “Bütçenin (2018 Mali Yılı) görüşülmesi ile ilgili konunun görüşülmesi”ne geçildi.

Belediyemizce iş bu meclis kararı ekindeki yirmi bir (21) sayfalık 2017 yılı bütçe taslağı üzerinde yapılan müzakerelerden sonra;

 

GELİR TOPLAMI: 39.000.000.00-TL.

GİDER TOPLAMI: 39.000.000.00-TL. Olarak oya sundu. 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündem Dışı Maddenin görüşülmesi:

MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “Kadastro Bilirkişi Seçimi (Pınar kaya Mahallesi Gedikli Bağlısı)’ nin görüşülmesi”ne geçildi.

 

Başkan; Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü’nün 29.09.2017 tarihli ve 2132449 sayılı yazısını Meclis Üyelerine hitaben okutarak İlçemize bağlı Pınar kaya Mahallesi Gedikler bağlısında yapılacak olan kısmi kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen isimleri teklif etti.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

PINARKAYA MAHALLESİ

(Gedikler Bağlısı)

 

S.No

 

Adı-Soyadı

 

 

Doğum Tarihi

 

Baba Adı

 

TC Kim. No.

01

SÜLEYMAN İŞGÖREN

 

01.01.1962

ABBAS

02

ORHAN KAPLAN

 

06.05.1972

AHMET

03

MUSTAFA BURAN

 

01.01.1956

CUMA

04

ESAT ASLANOĞLU

 

01.01.1966

AHMET

05

MEHMET TAŞKESEN

 

01.01.1962

HASAN

06

CEZVET YILDIRIM

 

01.11.1970

ZÜLFÜKAR

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek KASIM - 2017 ayının ilk haftasında (06 KASIM 2017 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi

 

Av. Ramazan KARTALMIŞMehmet ASLAN Gülistan POLAT

Belediye BaşkanıKatipKatip

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi