Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu

Kış lastiği zorunluluğu "MADDE 5 – (1) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. (2) İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır. (3) Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1’er ay arttırabilir." Hükmü gereğince Diyarbakır Valiliği vatandaşlarıımızın can ve mal güvenliği için 1 Aralık 2017 ile 1 Nisan 2018 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirmiştir.

Duyurular

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi