OCAK 2018 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR Belediyemiz Meclisi OCAK – 2018 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 04.01.2018 PERŞEMBE günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden; Nadir BİNGÖL, Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Mehmet Sabri UÇAR, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Fatma Zehra EROL, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Süleyman KUTAL, Faysal ZENGİN ve Mustafa SÜMER’ den ibaret olarak toplandı. Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü. Başkan; 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 696 sayılı K.H.K. doğrultusunda belediyemizde bir şirketin kurulması ve hayvan pazarı ücret tarifelerinin (işgal harcı) görüşülmesi ile ilgili iki konunun gündem dışı olarak görüşülmek üzere gündeme dahil edilmesini teklif etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi”ne geçildi. Yapılan gizli kapalı zarf oylamasında beş kişilik denetim komisyonu üyeliğine: 1-) Derya ÖZGÜL: 23, 2-) Sevda YİĞİT: 23, 3-) Mehmet ASLAN: 23 oy alarak (D.B.P.)’den, 4-) Mustafa SÜMER: 28, 5-) Faysal ZENGİN: 28 (A.K.P)’den oy alarak oy çokluğu ile seçildiler. MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Zabıta personeli maktu mesai durumlarının görüşülmesi”ne geçildi. Başkan; Bütçe Kanununda belirtilen maktu mesai en üst sınırının belediyemiz zabıta personeline ödenmesini teklif etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunun okunması”na geçildi. Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunun okunması”na geçildi. Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun okunması”na geçildi. Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. ./.. (S-2-) MADDE 6: Gündemin altınca maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu Üyelerinin seçilmesi”ne geçildi. Meclis Üyelerinden; 1- Nadir BİNGÖL, 2- Mehmet Sabri UÇAR 3- Abdurrahman KARAOĞLAN (D.B.P.)’ den 4- Esveri TAŞ, 5- Mehmet Seydi GÜNEŞ (A.K.P.)’ den aday olduklarını beyan ettiler. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu Üyelerinin seçilmesi”ne geçildi. Meclis Üyelerinden; 1- Hasan YERLİOĞLU, 2- Hülya GEDİKLİOĞLU 3- Ercan KARADAŞ (D.B.P.)’ den 4- Fatma Zehra EROL, 5- Mustafa SÜMER (A.K.P.)’ den aday olduklarını beyan ettiler. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyelerinin seçilmesi”ne geçildi. Meclis Üyelerinden; 1- Nihayet TAŞ (D.B.P.)’den, 2- Ali ASLAN 3- Mehmet Sıddık KARADAŞ 4- Mustafa ZENGİN 5- Hasan AKTAŞ (A.K.P.)’ den aday olduklarını beyan ettiler. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 9: Gündemin dokuzuncu maddesi olan “Sözleşmeli personel (Avukat) çalıştırılması konusunun görüşülmesi”ne geçildi. Geçen yıl da belediyemizde çalışan Avukat Fırat KAÇAR’ ın 2018 mali yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde (belediyemizde münhal bulunan 8’incı derece “Avukat” kadrosunda –1-kişi-) çalıştırılmasını ve söz konusu unvanda çalıştırılacak ilgiliye, 5393 Sayılı belediye Kanununun 49’uncu maddesinde belirtilen usullerde ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 10.01.2018 tarih ve 63107535-010.06.02-[115708-184]-376 sayılı genelgesinde belirtilen tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanının 3.590,75.-TL. Ödenmesini teklif etti. Yapılan açık oylamada meclis üyelerinden; Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ, Mustafa ZENGİN, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ’ın Çekimser, Abdurrahman KARAOĞLAN, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Fatma Zehra EROL, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Süleyman KUTAL, Faysal ZENGİN, Mustafa SÜMER’in Red oylarına karşılık diğer bütün meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi. MADDE 10: Gündemin onuncu maddesi olan “Sözleşmeli personel (Mühendis) çalıştırılması konusunun görüşülmesi”ne geçildi. Geçen yıl da belediyemizde çalışan Mühendis Engin KAN’ ın 2018 mali yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde (belediyemizde münhal bulunan 6’ncı derece “Mühendis” kadrosunda –1-kişi-) çalıştırılmasını ve söz konusu unvanda çalıştırılacak ilgiliye, 5393 Sayılı belediye Kanununun 49’uncu maddesinde belirtilen usullerde ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 10.01.2018 tarih ve 63107535-010.06.02-[115708-184]-376 sayılı genelgesinde belirtilen tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanının 3.884,54.-TL. Ödenmesini teklif etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 11 Gündemin on birinci maddesi olan “İlçemizde ihtiyaç duyulan sabit semt pazarı yerinin kamulaştırılması ve inşaatının yapılması ile ilgili olarak kredi alınması yönünde Bele-diye Başkanı’na yetki verilmesi konusunun görüşülmesi”ne geçildi. ./.. (S-3-) Başkan; gündem maddesinde yazılı bulunan konunun daha sonraki oturumlarda ele alınmak suretiyle bir başka tarihe ertelenmesini teklif etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Gündem dışı maddenin görüşülmesi : MADDE 12 Gündemin on ikinci maddesi olan “Belediyemizde şirket kurulması ile ilgili konunun görüşülmesi”ne geçildi. Başkan; Belediyemizde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan işçilerin idaremiz bünyesinde kurulacak şirkette çalıştırılabilmesi için 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 18. maddesinin (i) bendi hükmü gereğince şirket kurulmasını teklif etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Gündem dışı maddenin görüşülmesi : MADDE 13 Gündemin on üçüncü maddesi olan “Hayvan pazarı ücret tarifelerinin (işgal harcı) görüşülmesi”ne geçildi. Meclis Üyelerinden Hasan YEŞİL ve Gülistan POLAT söz alarak belediyemiz meclisince daha önce alınan oranın gerçekten yüksek olduğunu ve C) İşgal Harcı başlıklı 2. 52. maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde; a) Satışı yapılan küçük baş hayvan başına : 2,5 TL’den 1,5 TL’ye b) Satışı yapılan büyük baş hayvan başına : 4 TL’den 3 TL’ye düşürülmesi teklif ettiler. Başkan; yapılan teklifleri meclis üyelerinin oyuna sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek ŞUBAT - 2018 ayının ilk haftasında (05 ŞUBAT 2018 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Av. Ramazan KARTALMIŞ Belediye Başkanı Mehmet ASLAN Gülistan POLAT Kâtip Kâtip

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi