ŞUBAT 2018 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR Belediyemiz Meclisi ŞUBAT – 2018 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 05.02.2018 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden; Nadir BİNGÖL, Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Mehmet Sabri UÇAR, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Süleyman KUTAL, Faysal ZENGİN ve Mustafa SÜMER’ den ibaret olarak toplandı. Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü. MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Belediyemizde şirket kurulması ile ilgili konunun görüşülmesi”ne geçildi. Belediyemiz Fen İşleri (Destek Hizmetleri V.) Müdürlüğü’nün 30.01.2018 tarihli Başkanlık Makamı’ndan havale dilen gerekçe raporu incelenmiş olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde; personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için 50.000,00.-TL. (Elli Bin TL.) sermayeli Ergani Personel Anonim Şirketi kurulmasına %100 (Yüzde Yüz) hisse ile kurucu olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına Belediyemiz Meclisinin 05.02.2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunun okunması”na geçildi. Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunun okunması”na geçildi. Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun okunması”na geçildi. Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “Memur-İşçi kadro iptal-ihdas konusunun görüşülmesi”ne geçildi. Başkan; hazırlanan (I ve IV) sayılı cetvelleri teker teker meclis üyelerinin oylarına sundu. Yapılanı açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. ./.. (S-2-) Gündem Dışı Maddenin Görüşülmesi: MADDE 6: Gündemin altıncı maddesi olan “Ergani Belediyesi İhtisas Komisyonları teklif yazılarının görüşülmesi”ne geçildi. Başkan; Belediyemiz Çevre ve Temizlik Komisyonu Başkanı M. Sabri UÇAR, Şehirleşme Komisyonu Başkanı Hasan YERLİOĞLU ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Hülya GEDİKLİOĞLU’ nun meclise hitaben üç önergelerinin olduğunu, bu önergelerin gündeme alınmasını ve bilahare ilgili komisyonlara havale edilmesini talep ettiklerini belirtti. Başkan; öncelikle söz konusu önerge sahiplerinin önergelerinin gündeme dahil edilmesini teklif etti. Yapılan açık oylamada üç önergenin de gündeme dahil edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu önergelerin görüşülmesine geçildi: Önergeler meclise hitaben tek tek okutuldu. Bu arada Meclis Üyelerinden Hasan YERLİOĞLU söz alarak ilgili önergelerin komisyonlara havale edilmesini talep etti. Komisyonlara havale önerisi oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek MART - 2018 ayının ilk haftasında (05 MART 2018 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Av. Ramazan KARTALMIŞ Belediye Başkanı Mehmet ASLAN Gülistan POLAT Kâtip Kâtip

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi