MART 2018 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 

 

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

             Belediyemiz Meclisi MART – 2018 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 05.03.2018 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Nadir BİNGÖL, Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Mehmet Sabri UÇAR, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Süleyman KUTAL, Faysal ZENGİN ve Mustafa SÜMER’ den ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. 

 

            Belediyemiz Çevre ve Temizlik Komisyonu Başkanı M. Sabri UÇAR, Şehirleşme Komisyonu Başkanı Hasan YERLİOĞLU ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Ali ASLAN; sırasıyla söz alarak meclise hitaben üç önergelerinin olduğunu, bu önergelerin gündeme alınmasını ve bilahare ilgili komisyonlara havale edilmesini talep ettiklerini belirtti.

 

Başkan; öncelikle önerge sahiplerinin önergelerini sırasıyla okutarak söz konusu önergelerin gündeme dâhil edilmesini teklif etti. Yapılan açık oylamada üç önergenin de gündeme dâhil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “ Gündemin ikinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

           

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

           

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

 

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

1-) 01.12.2017 Karar tarihli ve 483 karar numaralı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile 1/5000 ile nazım imar planı onaylanmış olan mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Ergani Belediyesi adına kayıtlı Diyarbakır İli Ergani İlçesi Şirinevler Mahallesi 1034 ada 135 nolu parsel ve 1042 ada 5 nolu parselin 1/1000’lik imar tadilat planının görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

./..

 

(S-2-)

 

            Gündem Dışı Maddenin Görüşülmesi:

 

MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “Ergani Belediyesi İhtisas Komisyonları teklif yazılarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Başkan; Belediyemizin ihtisas komisyonlarından olan Çevre ve Temizlik Komisyonu Başkanı M. Sabri UÇAR, Şehirleşme Komisyonu Başkanı Hasan YERLİOĞLU ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Ali ASLAN’ ın meclise hitaben sunmuş oldukları ve meclisçe oy birliği ile gündeme dahil edilen önergelerinin içeriğinde belirtilen hususlarda çalışmalar yapmak üzere ilgili komisyonlara havale önerisini oylamaya sundu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek NİSAN - 2018 ayının ilk haftasında (02 NİSAN 2018 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

  Av. Ramazan KARTALMIŞ

                                                                    Belediye Başkanı

 

 

 

Mehmet ASLAN                                                                                                     Gülistan POLAT

Kâtip                                                                                                                        Kâtip

 

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi