HAZİRAN 2018 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

             Belediyemiz Meclisi HAZİRAN – 2018 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 04.06.2018 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden;

 

             Nadir BİNGÖL, Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Mehmet Sabri UÇAR, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Süleyman KUTAL, Faysal ZENGİN ve Mustafa SÜMER’ den ibaret olarak toplandı.

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. 

 

            Belediyemiz Çevre ve Temizlik Komisyonu Başkanı M. Sabri UÇAR, Şehirleşme Komisyonu Başkanı Hasan YERLİOĞLU ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Ali ASLAN; sırasıyla söz alarak meclise hitaben üç önergelerinin olduğunu, bu önergelerin gündem dışı görüşülmek üzere gündeme dâhil edilmesini ve bilahare ilgili komisyonlara havale edilmesini talep ettiklerini belirtti.

 

            Ayrıca Meclis Üyelerinden; Mustafa ZENGİN, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Ali ASLAN ve Faysal ZENGİN’ in de belediyemiz ihtisas komisyonları üyelikleri ile ilgili dört ayrı önergelerinin olduğunu, bu önergelerin gündem dışı görüşülmek üzere gündeme dâhil edilmesini talep ettiklerini belirtti.

 

Başkan; öncelikle önerge sahiplerinin önergelerini sırasıyla okutarak söz konusu önergelerin gündeme dâhil edilmesini teklif etti. Yapılan açık oylamada önergelerin gündeme dâhil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.           

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.           

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun okunması”na geçildi.

Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.        

 

08.03.2018 tarih ve 23 karar sayısı ile Ergani Belediye Meclisince İmar komisyonuna havale edilmiş olan; 01.12.2017 tarih ve 483 sayılı karar numarası ile 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmış olan; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Diyarbakır İli Ergani İlçesi Şirinevler Mahallesi 1034 ada 135 parsel ve Mülkiyeti Ergani Belediyesine ait Şirinevler Mahallesi 1042 ada 5 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planı Ergani Belediye Meclisince görüşüldü.

Ekli 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planında belirtildiği şekilde 1034 ada 135 nolu parselin Ortaöğretim Tesis Alanı E: 1,00 Yençok: 15,50 mt. ve park; 1042 ada 5 nolu parselin de İbadet yeri ve Sağlık Tesis Alanı olarak ayrılması oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi. 

           

03.05.2018 tarih ve 40 karar sayısı ile Ergani Belediye Meclisince İmar komisyonuna havale edilmiş olan; 20.02.2018 tarih ve 50 sayılı karar numarası ile 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmış olan; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Diyarbakır İli Ergani İlçesi Kıralan Mahallesi 833 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planı Ergani Belediye Meclisince görüşüldü.

Ekli 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planında belirtildiği şekilde 833 nolu parselin Ortaöğretim Tesis Alanı E: 1,00 Yençok: 15,50 mt. olarak ayrılması oya sunuldu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 6: Gündemin altıncı maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

Diyarbakır İli Ergani İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ada: 309, Parsel: 1 kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 56,47 m2’lik alanın Trafo yeri olarak ayrılmasıyla ilgili Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planı Belediyemiz İmar Komisyonunca görüşülmüş olup, söz konusu komisyon tarafından önümüzdeki ay görüşülmek üzere ertelenmesi teklif edildi.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB)’ne asil ve yedek delege seçilmesi” ne geçildi.        

            Meclis Üyelerinden; Mehmet Sıddık KARADAŞ, Ali ASLAN, Süleyman KUTAL, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Mehmet ASLAN, Sevda YİĞİT, Hasan YERLİOĞLU ve Mehmet Sabri UÇAR aday olduklarını beyan ettiler.

            Yapılan gizli oylamada; 2 adet boş oy pusulasının yanında Mehmet Sıddık KARADAŞ 16, Ali ASLAN: 16 oy alarak asil üyeliğe, Süleyman KUTAL: 16, Abdullah TOSUN: 13 oy alarak yedek üyeliğe oy çokluğu ile seçildiler.

 

MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre ve Temizlik Vergisi konusunun görüşülmesi” ne geçildi.

Başkan; gündem maddesinde belirtilen konu ile ilgili olarak Ergani Kaymakamlığının 18.05.2018 tarihli ve 14937277-250-E.1641 sayılı yazısı ekinde belediyemize gönderilen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 10.05.2018 tarihli ve 71188846-010.06.01-E.10610 sayılı yazısını meclise hitaben okutarak, söz konusu yazının işyerleri için ilan ve reklam vergisi tarifesinin (1), (2) ve (4)’üncü bentlerinde belirtilen yıllık ilan ve reklamlara ait verginin, çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınmasına yönelik belediyemiz meclisince karar alınıp, uygulamanın bu yönde yürütülmesi gerektiğini belirterek konuyu meclis üyelerinin oyuna sundu.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 9: Gündemin dokuzuncu maddesi olan “İlçemiz Saray Mahallesinde yapımı tamamlanan taziye evine ad verilmesinin görüşülmesi” ne geçildi.

İlçemiz Saray Mahallesi Çiftepınar Caddesi üzerinde bulunan, mülkiyeti Ergani Belediyesine ait Pafta: 6, Ada: 55, Parsel: 13’te kayıtlı taşınmaz üzerinde Belediyemizle ilgili hayırsever vatandaş arasında yapılan 08.02.2018 tarih ve 2018/71 sayılı Protokole istinaden söz konusu alan üzerinde yaptırılan ve bedelsiz olarak belediyemize hibe edilen taziye (yas) evine “HACI NECLA SEVER TAZİYE EVİ” adının verilmesi oya sunuldu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

            Gündem Dışı Maddenin Görüşülmesi:

MADDE 10: Gündemin onuncu maddesi olan “Ergani Belediyesi İhtisas Komisyonları teklif yazılarının görüşülmesi” ne geçildi.

            Başkan; Belediyemizin ihtisas komisyonlarından olan Çevre ve Temizlik Komisyonu Başkanı M. Sabri UÇAR, Şehirleşme Komisyonu Başkanı Hasan YERLİOĞLU ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Ali ASLAN’ ın meclise hitaben sunmuş oldukları ve meclisçe oy birliği ile gündeme dâhil edilen önergelerinin içeriğinde belirtilen hususlarda çalışmalar yapmak üzere ilgili komisyonlara havale önerisini oylamaya sundu.

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

            Gündem Dışı Maddenin Görüşülmesi:

MADDE 11: Gündemin on birinci maddesi olan “Ergani Belediyesi İhtisas Komisyonları Üyelikleri ile ilgili konuların görüşülmesi” ne geçildi.

 

            Başkan; Meclis Üyelerinden; Mustafa ZENGİN’ in Belediyemiz Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğinden ayrılmak istediğini ve yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aday olmak isteyenlerin aday olmasını istedi. Meclis Üyelerinden Cihat KAYA aday olduğunu beyan etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

            Başkan; Meclis Üyelerinden; Mehmet Seydi GÜNEŞ’ in Belediyemiz Çevre ve Temizlik Komisyonu Üyeliğinden ayrılmak istediğini ve yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aday olmak isteyenlerin aday olmasını istedi. Meclis Üyelerinden Abdullah TOSUN aday olduğunu beyan etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

            Başkan; Meclis Üyelerinden; Ali ASLAN’ ın Belediyemiz Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğinden ayrılmak istediğini ve yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aday olmak isteyenlerin aday olmasını istedi. Meclis Üyelerinden Faysal ZENGİN aday olduğunu beyan etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

            Başkan; Meclis Üyelerinden; Faysal ZENGİN’ in Belediyemiz Denetim Komisyonu Üyeliğinden ayrılmak istediğini ve yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aday olmak isteyenlerin aday olmasını istedi. Meclis Üyelerinden Ali ASLAN aday olduğunu beyan etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek TEMMUZ - 2018 ayının ilk haftasında (02 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

  Av. Ramazan KARTALMIŞ

                                                                    Belediye Başkanı

Mehmet ASLAN                                                                                                     Gülistan POLAT

Kâtip                                                                                                                        Kâtip

 

 

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi