Ergani Tarihi

İslam Devrinde Diyarbakır’ın kaderine bağlı kalmıştır, l. Selim in Çaldıran zaferinden sonra 1514 Ergani idaresi Bitlis’in delaletiyle Bıyıklı Mehmet Paşa'nın aldığı Diyarbakır bölgesi içinde Diyarbakır eyaletine bağlı bir sancak haline getirildi. 18. yüzyılın başında şarabın kullanılması ve alınıp satılması şer’ en yasak olduğu halde Ergani kazasından her Cumartesi günü Diyarbakır'a ikişer üçer yük şarap satılıyordu. Bu durum daha sonra Padişah emriyle yasaklanmıştır.
 
Diyarbakır Valisi Kurt İsmail Hakkı Paşa'nın yaptırdığı Harput şosesi bu şosenin Zülkifil Dağı eteğinde ve Hoşat ovasının başından geçmesi sebebiyle Ergani halkının 1874—1914 yılları arasında 40 yıl içinde şose üzerinde Bavur Köyüne geçmesine ve eski kasabanın ıssız kalmasına yol açmıştır. 19yy. Ortalarında Ergani sancağının merkezi, Bakır Madenlerinin işletilmesi dolayısıyla önem kazanan Maden kasabasına taşındı. 19yy da bir mutasarrıf, 3 kaymakam ve 11 müdür tarafından yönetildi.
 
Ergani’nin en büyük ünü hemen yakındaki bakır madenleridir. Bakır işletmelerinde halk büyük oranda çalışma fırsatı bulmuş ve şehir bu yönüyle büyük ölçüde bayındır hale gelmiştir. İlçe çok eski bir yerleşim merkezi olup, Doğu Anadolu kültürü içerisinde yoğrulmuştur. Ancak bugüne kadar bir kulenin yıkıntıları gelebilmiştir. Ergani kalesi, Ergani yakınında Kolat Dağı yamacında bulunur. Bugün bir harabe halindedir. Kalenin kimin tarafından yapıldığına dair bir kayıta da rastlanmamıştır. Kale Evliya Çelebi'nin 11 Seyahatnamesinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Osmanlı dönemi yapıları olarak 19yy sonunda Ergani’de Hükümet konağı dışında 3 camii, 10 mescit, 3 ermeni kilisesi, bir Protestan mabedi, 3 han ve 3 hamam bulunmaktaydı. Bu yapılardan Hükümet Konağı 1891 yılında inşa edilmiştir. Ergani bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır iline bağlı bir İlçe Merkezidir.
 
Ergani'nin adları; Osmaniye, Osmanya, Arkanin, Arghana, Argani, Yanan, Zülkarneyn, Arsania, Urhana, Aşot
 

Ergani

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi