İlçemizin Ekonomik Durumu

Ergani ilçesinde tarım yapılan arazileri üç bölümde incelemek mümkündür.
 
Dağlık Bölümü ;
 
İlçe merkezinin kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğudaki köylerde çiftçiler bağcılık, meyvecilik, sebzecilikle meşgul olmaktadırlar. Bu bölgede tahıl üretimi arazinin elverişsizliği nedeniyle aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır.
 
Orta Bölümü ;
 
İlçe merkezinin güney, güneydoğu ve güney-batısında kuru tarım ziraatı dikkat çekicidir. Ekilen bölümlerin başında buğday, arpa, mercimek, kavun, karpuz ve ayçiçeği gelmektedir. Önceleri bol miktarda ekilen akdarı son yıllarda yerini başka ürünlere bırakmıştır, İlçede sulu tarım yok denilecek kadar azdır, Ancak Yol köprü, Yeşilköy, Pınarkaya, Ortayazı köylerinde az da olsa yapılmaktadır Buralarda özellikle pamuk ve yeni olmakla birlikte şekerpancarı ekilmektedir.
 
Güney Bölümü ;
 
Orta bölümün güneyinde kalan bölümdür. Bu bölümde taşlık alan çoktur. Zamanla taşlarda temizlenen kısımlar ekilebilmektedir. Modern tarım araçlarının artması nedeniyle sürülebilen alan miktarı gün geçtikçe artmaktadır. İlçe tarım teşkilatı, tarımın geliştirilebilmesi konusunda uğraş vermektedir. Değişik yörelerde buğday geliştirebilme projesi 300 dönümlük alanda ise çayır ve mera ıslahı yapılmaktadır.
Genel olarak yetiştirilen ürünler arasında; buğday, arpa, darı, burçak, pirinç, nohut, mercimek, şekerpancarı, pamuk, ayçiçeği, yonca, kuru soğan, karpuz, sebze, meyve ve bağcılık yer alır. 
 
İlçenin tarım işlerinde traktör kullanılır; önceleri hayvan gücüyle işlenen toprak gereken ürünü verememekteydi. Son yıllarda modern tarım araçlarının her çeşidi kullanılmaktadır. Dağlık kısımlarda arazi engebeli ve taşlık olduğundan eski geleneklerle tarım yapılmaktadır. İlçenin tarım alanı GAP projesi çerçevesinde yapılan Kral kızı ve Dicle Barajları sulama etütlerinden gelecekte nasibini almaktadır. Toprağın verim gücü sulama ile birlikte artmaktadır ve sulu tarıma elverişli ürünlerin çoğalması beklenmektedir. Sulama ile birlikte sebze ve meyvecilik bugünkünün sekiz-on katı artabilir. İlçede tarım nöbetleşe yapılmaktadır. Buğday ekiminden sonra mercimek, nohut, karpuz ve ayçiçeği ekimi yapılmaktadır. Bu aynı zamanda nadas yerine geçmektedir. Bağcılık sevindirici ölçüdedir. Üzümden elde edilen çeşitli yiyecekler kış mevsiminde kullanılmaktadır. Sebzecilik pek yapılmamaktadır. Dağlık bölgede yetiştirilen az miktarda sebze, ilçe halkı tarafından tüketilmektedir. Sebzelerden domates, biber, patlıcan, fasulye çoğunluktadır.
 

 

Ergani

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi