Sanayi Durumu

İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI
 
Birinci derecede kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında olan ilçemizin ekonomik durumu tarım, hayvancılık ve hizmet sektörüne dayanmaktadır. Bu yüzden ücretli emeğe dayalı sanayi kuruluşları yeterince gelişmemiştir.
 
Çimento Fabrikası: Temeli 1976 yılında atılan, 1984 yılında üretime geçen Ergani Çimento A.Ş. de kadrolu işçi ve idari personel olmak üzere toplam 114 personel çalışmakta olup, yıllık üretim kapasitesi 513.000 ton civarındadır. 1997 yılı içerisinde özelleştirilmiştir.
 
Un Fabrikası : Ergani Gıda sanayi A.Ş. Un Fabrikasında toplam 14 personel çalışmakta olup, yıllık üretim kapasitesi 30.000 ton un ve 8.000 ton kepektir. Şirketin % 97.57 si Diyarbakır İl Özel İdaresine ait iken, 1999 yılı içerisinde özelleştirilmiştir.
 
Süt Fabrikası : 1999 yılında AKSER Süt Ürünleri adı altında kurulmuş olan fabrika, 2001 yılında SÜTAÇ süt mamullerine devredilmiştir. Aylık 50 ton süt işleme kapasitesine sahip olan fabrikada toplam 11 kişi çalışmaktadır. Faaliyetlerini TS-EN İSO 9000 Standartlarına uygun şekilde düzenlemiş olan şirket 05.02.2002 tarihinde TSE belgesi almıştır.
 
TMO : Toprak Mahsulleri Ofisi 2012 yılında Ergani'de 31 bin ton buğday alımı yaptı. Ayrıca İlçemizde 135 iş yerinden oluşan küçük sanayi sitesi mevcuttur.
 
Ergani Belediye Başkanlığımız Zabıta Müdürlüğü’ nün 2014 yılı verilerine göre İlçemizde 38 adet fırın ekmek üretimi yapmaktadır.
 
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
 
 
Ayrıca Ergani’de haftalık Pazar yerlerine göre toplam 219 vatandaşımız Pazarcılık yapmaktadır.
 
 

 

Ergani

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi