Belediyenin Organları

 Bir yerel yönetim birimi olan belediyenin üç temel organı bulunmaktadır. Bunlar; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır.
 
Belediye Meclisi; Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Ergani Belediyesinde 15 tane Meclis Üyesi bulunmaktadır. 

 

Kurumsal

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi