Belediye Encümeni

Belediye Encümeni, belediyenin karar ve yürütme yetkisine sahip bir organı olup seçilmiş ve atanmış kişilerden oluşmaktadır. Ergani Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçtiği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır.
 
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. 

 

Kurumsal

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi