Stratejik Planlama Modeli

Stratejik Plan çalışmalarında DPT tarafından hazırlanan Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan model ve yaklaşım esas alınmıştır. Bu model kamu kuruluşlarında stratejik planlama uygulamaları yapan diğer ülkeler ile genel nitelikleri itibariyle benzerlik göstermektedir. Klasik model olarak da adlandırılan bu modelde 4 temel soruya cevap aranmaktadır;
 
Neredeyiz?
Nereye gitmek istiyoruz?
Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? 
Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?
 
     Bu model esas olarak stratejik planlama literatüründe kabul görmüş bir yaklaşımdır.
Stratejik Planlama 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu ile gündemimize girmiştir. Daha sonra çıkarılan 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda da nüfusu 50 binin üzerindeki Belediyelere Stratejik Plan Hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Ayrıca Kanununun; Belediye Başkanının görev yetkilerini düzenleyen 38.maddesinin b bendinde "Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak" görevlerini Belediye Başkanına vermiştir.
    2014 yılında nüfusumuzun artması dolayısıyla ve Belediye Başkanımızın direktifleri ile Stratejik Planlama Çalışmaları başlatılmıştır.
    Stratejik Planlama için; Koordinasyon, Yürütme ve Danışma Ekiplerinden oluşan 3 aşamalı bir yapılanmaya gidilmiştir. Buradaki amacımız mümkün olduğu kadar çalışma tabanını geniş tutmak olmuştur.
      Yine çalışmanın geniş tabanlı tutulabilmesi için; Sivil Toplum Kuruluşlarına, Kamu Kurumları ve Meslek Odaları gibi birçok yerden konuyla ilgili görüşler alınmıştır.
 

 

Kurumsal

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi